Chuimsigh forghníomhú na CRO oibleagáidí reachtúla comhdaithe tuairisceáin bhliantúla baint ainneonach den chlár , agus lorg orduithe Ard-Chúirte i gcoinne cuideachtaí agus a stiúrthóirí faoi Alt 797 d’Acht na gCuideachtaí 2014 .

Déantar ionchúisimh sa Chúirt Dúiche de bhun Alt 343 d’Acht na gCuideachtaí 2014 ar chuideachtaí ar mhainnigh tuairisceán bliantúil a chomhdú.

Féadfar cuideachtaí agus stiúrthóirí cuideachtaí a dteipeann orthu tuairisceán bliantúil a chomhdú leis an CRO a ionchúiseamh faoi Alt 343 d’Acht na gCuideachtaí 2014 .

Ar chiontú, féadfaidh an t-uasphionós do gach cion a bheith €5,000 i gcion chatagóir 3 .

Féadfar stiúrthóir a bhfuil trí chiontú den sórt sin faighte aige a dhícháiliú ó ghníomhú mar stiúrthóir, nó aon bhaint a bheith aige le bainistíocht, cuideachta ar bith.

Déanann an tÚdarás Forfheidhmithe Corparáideach ionchúisimh freisin.

Ionchúisimh na Cúirte Dúiche – 2 Márta 2020

D’éist an Chúirt Dúiche 12 chás ar an 2 Márta 2020. Cuireadh 4 chás ar atráth go dtí dáta níos déanaí.

Bhain an tAcht Promhaidh le 8 gcás.

Ionchúisimh Chúirte CRO – 3 Feabhra 2020

Ionchúisíodh 13 chás mar gheall ar mhainneachtain a dtuairisceáin bhliantúla a chomhdú in am lena n-áirítear stiúrthóir amháin sa Chúirt Dúiche.

Ciontaíodh cás amháin agus gearradh fíneáil €1,000 air.

Cuireadh gach cás eile ar atráth go dtí 2 Márta 2020, 6 Aibreán 2020 nó 25 Bealtaine 2020.

Ionchúisimh Cúirte 4 Samhain 2019

Ionchúisíodh 10 gcás.
Cuireadh an tAcht Promhaidh i bhfeidhm i 5 chás.
Cuireadh na cásanna a bhí fágtha ar atráth.
Éisteadh 6 chás eile a cuireadh ar atráth ó éisteachtaí roimhe seo.
Cuireadh an tAcht Promhaidh i bhfeidhm i 4 chás.
Ciontaíodh cás amháin agus gearradh fíneáil €3,000 air.
Cuireadh an cás a bhí fágtha ar atráth.

Ionchúisimh Cúirte 30 Meán Fómhair 2019

Tógadh 4 chás agus cuireadh ar atráth iad.
Éisteadh 12 chás eile a cuireadh ar atráth ó éisteachtaí roimhe seo.
Gearradh fíneáil ar 5 chás agus ciontaíodh iad le fíneálacha idir €800 agus 1,500.
Cuireadh an tAcht Promhaidh i bhfeidhm i 3 chás.
Cuireadh na cásanna a bhí fágtha ar atráth.

Ionchúisimh Cúirte 24 Meitheamh 2019

Ionchúisíodh 10 gcás.
Ciontaíodh 2 chás agus gearradh fíneáil €400 an ceann orthu.
Cuireadh an tAcht Promhaidh i bhfeidhm i 3 chás.
Cuireadh na cásanna a bhí fágtha ar atráth.

Ionchúisimh Cúirte 23 Bealtaine 2019

Ionchúisíodh 11 chás.
Ciontaíodh 8 gcás agus gearradh fíneáil orthu. Bhí na fíneálacha idir €250 agus €3,000.
Cuireadh na cásanna a bhí fágtha ar atráth.

Ionchúisimh Chúirte 29 Aibreán 2019

Ionchúisíodh 9 gcás.
Ciontaíodh cás amháin agus gearradh fíneáil €2,500 air.
Cuireadh an tAcht Promhaidh i bhfeidhm i 4 chás.
Cuireadh na cásanna a bhí fágtha ar atráth.

Ionchúisimh Chúirte CRO 25 Feabhra 2019

Rinne an Oifig um Chlárú Cuideachtaí sa Chúirt Dúiche 12 chás a ionchúiseamh mar gheall ar mhainneachtain a dTuairisceán Bliantúil 2018 a chomhdú in am.

Ciontaíodh 8 gcás.

Cuireadh 4 chás ar atráth go dtí 29/04/2019.

Bhí na fíneálacha idir €500 agus €1,200 i gcásanna ciontaithe.

Ionchúisimh Cúirte 5 Samhain 2018

Rinne an Oifig um Chlárú Cuideachtaí sa Chúirt Dúiche 27 cás a ionchúiseamh mar gheall ar mhainneachtain a dTuairisceán Bliantúil 2017 a chomhdú in am.
Ciontaíodh 16 chuideachta (17 gcás ) .
Cuireadh 10 gcuideachta ar athló go dtí 03/12/2018.
Bhí na fíneálacha idir €500 agus €1,200 i gcásanna ciontaithe.

Ionchúisimh na Cúirte Dúiche 22 Deireadh Fómhair 2018

Rinne an Oifig um Chlárú Cuideachtaí sa Chúirt Dúiche 33 cás a ionchúiseamh mar gheall ar mhainneachtain a dTuairisceáin Bhliantúla 2017/18 a chomhdú in am.
Ciontaíodh 18 gcuideachta.
Cuireadh 14 chuideachta ar athló go dtí 03/12/2018.
Bhí na fíneálacha idir €500 agus €5,000 i ngach cás ciontaithe don CRO

Ionchúisimh na Cúirte Dúiche 6 Samhain 2017

Rinne an Oifig um Chlárú Cuideachtaí sa Chúirt Dúiche 21 cás a ionchúiseamh mar gheall ar mhainneachtain a dTuairisceáin Bhliantúla 2016/17 a chomhdú in am.

Ciontaíodh 4 chuideachta (7 gcás).

Cuireadh 9 gcuideachta (14 chás) ar atráth go dtí 8/1/2018.

Bhí na fíneálacha idir €600 agus €1,200 i ngach cás ciontaithe don CRO.

2015-03-03 Ionchúisimh na Cúirte Dúiche

Ionchúisíodh 18 gcuideachta ag an Oifig um Chlárú Cuideachtaí sa Chúirt Dúiche as mainneachtain a dTuairisceán Bliantúil 2013 a chomhdú in am

Ciontaíodh 12 chuideachta (12 chás).

Cuireadh 6 chuideachta (6 chás) ar atráth go dtí 25/5/2015.

Bhí na fíneálacha idir €2,500 agus €750 agus bronnadh costais de €150 ar an CRO i ngach cás ciontaithe.

Ionchúisimh na Cúirte Dúiche 10 Samhain 2014

Ionchúisíodh 25 Cuideachta (25 cás) sa Chúirt Dúiche ar an 10 Samhain 2014 mar gheall ar mhainneachtain tuairisceáin bhliantúla a chomhdú in am.
– Ciontaíodh 7 gcuideachta

– 18 gcás curtha ar atráth go dtí an 2 Márta 2015.

Bhí raon na bhfíneálacha idir €2,000 agus €2,500 agus bronnadh costais de €150 ar an CRO i ngach cás ciontaithe.

Ionchúisimh na Cúirte Dúiche 8 Meán Fómhair 2014

Ionchúisíodh 9 gcuideachta (10 gcás) sa Chúirt Dúiche ar an 8 Meán Fómhair 2014 mar gheall ar mhainneachtain tuairisceáin bhliantúla a chomhdú in am.

  • Ciontaíodh 7 gcuideachta
  • Cuireadh 2 chás ar atráth go dtí an 10 Samhain 2014.

Bhí na fíneálacha idir €750 agus €2,500 agus costais de €150 bronnta ar an CRO i ngach cás ciontaithe.

2014-03-31 Ionchúisimh na Cúirte Dúiche

Ionchúisimh na Cúirte Dúiche

Ionchúisíodh 28 cuideachta (30 cás) sa Chúirt Dúiche ar an 31 Márta 2014 mar gheall ar mhainneachtain tuairisceáin bhliantúla a chomhdú in am.

Ciontaíodh 19 gcuideachta agus cuireadh cás amháin ar atráth go dtí an 28 Bealtaine 2014 agus cuireadh 10 gcás ar atráth go dtí an 8 Meán Fómhair 2014.

Bhí na fíneálacha idir €250 agus €2,000 agus bronnadh costais de €150, i ngach cás ciontaithe, ar an CRO.

2014-01-29 Achomharc na Cúirte Cuarda

Éisteadh Achomharc amháin sa Chúirt Chuarda ar an 29/1/2014. Sheas Breitheamh na Cúirte Cuarda le cinneadh an Bhreithimh den Chúirt Dúiche ar an 14/10/2013 arbh ionann é agus Fíneáil €1,800 agus costais €150 don CRO. Chomh maith leis sin dhámh sé costais bhreise de €100 don CRO do dháta na Cúirte Cuarda ar an 29/1/2014.

2013-10-14 Ionchúisimh Cúirte

Ionchúisíodh 42 Cuideachta (44 cás) sa Chúirt Dúiche ar an 14 Deireadh Fómhair 2013 mar gheall ar mhainneachtain tuairisceáin bhliantúla a chomhdú in am.

  • ● Ciontaíodh 25 cuideachta (26 cás).
  • ● Cuireadh 14 chuideachta (14 chás) ar atráth go dtí 14 Márta 2014
  • ● Fuair ​​2 chuideachta (2 chás) an tAcht Promhaidh
  • ● Tarraingíodh siar fianaise 1 chuideachta (2 chás) – chuaigh an chuideachta faoi leachtú

 

Bhí na fíneálacha idir €250 agus €1,800 agus costais de €150 bronnta i ngach cás lena n-áirítear iad siúd a fuair an tAcht Promhaidh.

2013-03-11 Ionchúisimh na Cúirte Dúiche

Rinne Cláraitheoir na gCuideachtaí i gCúirt Dúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath 9 gcuideachta (13 chás) a ionchúiseamh de bhun alt 125 d’Acht na gCuideachtaí 1963 an 11 Márta 2013 mar gheall ar mhainneachtain tuairisceán bliantúil a chomhdú in am.

Ciontaíodh 7 gcuideachta (10 gcás) as alt 125 a shárú. Bhí na fíneálacha a gearradh ar na cuideachtaí seo idir €250 agus €750, agus bronnadh méid breise de €150 le haghaidh costais dlí i bhformhór na gcásanna.

1 chuideachta (1 chás) fianaise aistarraingthe mar chuideachta atá faoi leachtú anois.

Cuireadh ionchúiseamh 1 chuideachta (2 chás) ar atráth go dtí 13 Bealtaine 2013 chun cur ar a gcumas a gcuid tuairisceáin bhliantúla a chomhlánú.

2012-10-08 Ionchúisimh na Cúirte Dúiche

Rinne Cláraitheoir na gCuideachtaí i gCúirt Dúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath 31 Cuideachta (38 cás) a ionchúiseamh de bhun alt 125 d’Acht na gCuideachtaí 1963 an 8 Deireadh Fómhair 2012 mar gheall ar mhainneachtain tuairisceán bliantúil a chomhdú.

Ciontaíodh 22 cuideachta (25 cás) as alt 125 a shárú. Bhí na fíneálacha a gearradh ar na cuideachtaí seo idir €250 agus €750, agus gearradh méid breise de €150 le haghaidh costais dlí i leith gach ciontú.

Cuireadh a n-ionchúiseamh ar atráth go dtí 11 Márta 2013 i gcás 9 gcuideachta (13 chás) chun cur ar a gcumas a gcuid tuairisceáin bhliantúla a chomhlánú.

2012-05-21 Ionchúisimh na Cúirte Dúiche

Rinne Cláraitheoir na gCuideachtaí i gCúirt Dúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath 33 cuideachta (39 cás) a ionchúiseamh de bhun alt 125 d’Acht na gCuideachtaí 1963 an 21 Bealtaine 2012 mar gheall ar mhainneachtain tuairisceán bliantúil a chomhdú.

Ciontaíodh 19 gcuideachta (19 gcás) as alt 125 a shárú. Bhí na fíneálacha a gearradh ar na cuideachtaí seo idir €100 agus €500 agus níor gearradh aon mhéid breise i leith costais dlí.

Marcáladh 2 chuideachta (2 chás) mar a cuireadh san áireamh.

Cuireadh a n-ionchúiseamh ar atráth go dtí 8 Deireadh Fómhair 2012 ag 12 chuideachta (18 gcás) chun cur ar a gcumas a gcuid tuairisceáin bhliantúla a chomhlánú.

2012-03-05 Ionchúisimh na Cúirte Dúiche

Rinne Cláraitheoir na gCuideachtaí i gCúirt Dúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath 34 cuideachta (38 cás) a ionchúiseamh de bhun alt 125 d’Acht na gCuideachtaí 1963 an 5 Márta 2012 mar gheall ar mhainneachtain tuairisceán bliantúil a chomhdú.

Ciontaíodh 9 gcuideachta (9 gcás) as alt 125 a shárú. Bhí na fíneálacha a gearradh ar na cuideachtaí seo idir €100 agus €1,000, agus gearradh méid breise de €150 le haghaidh costais dlí i bhformhór na gcásanna.

Scriosadh 9 gcuideachta (10 gcás).

2 chuideachta (2 chás) tarraingíodh siar an fhianaise.

Marcáladh 2 chuideachta (3 chás) mar a cuireadh san áireamh.

Cuireadh a n-ionchúiseamh ar atráth go dtí 21 Bealtaine 2012 i gcás 12 chuideachta (14 chás).