Forálann an tAcht do chatagóiriú cionta faoi cheathair i gCatagóirí 1 go 4. Ar fud an Achta, déantar cionta a chatagóiriú mar chionta a tharraingíonn catagóir áirithe pionóis.

In Alt 871, Caibidil 7 de Chuid 14, leagtar amach na pionóis sin:

  • ● Cion i gCatagóir 1 – d’fhéadfadh téarma príosúnachta suas le 10 mbliana nó fíneáil suas le €500,000 nó an dá cheann a bheith mar thoradh ar chiontú ar díotáil;
  • ● Cion i gCatagóir 1 – d’fhéadfadh fíneáil aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí nó an dá rud a bheith mar thoradh ar chiontú achomair;
  • ● Cion Catagóir 2 – d’fhéadfadh téarma príosúnachta suas le cúig bliana nó fíneáil suas le €50,000 nó an dá cheann a bheith mar thoradh ar chiontú ar díotáil;
  • ● Cion i gCatagóir 2 – d’fhéadfadh fíneáil aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó an dá rud a bheith mar thoradh ar chiontú achomair;
  • ● Cion Catagóir 3 – cion achomair amháin, a ngabhann téarma príosúnachta suas le sé mhí agus “fíneáil Aicme A” (nó an dá cheann); agus
  • ● Cion Catagóir 4 – cion achomair amháin é freisin, ar féidir fíneáil Aicme A a ghearradh air.

 

Is éard is “fíneáil Aicme A” ann ná fíneáil de réir bhrí an Achta Fíneálacha 2010 (.i. fíneáil nach mó ná €5,000).