Is doiciméad leictreonach é tuairisceán bliantúil ( Foirm B1 ) a leagann amach faisnéis fhorordaithe áirithe cuideachta nach mór do chuideachta Éireannach, cibé acu atá sí ag trádáil nó nach ea, a sheachadadh chuig an CRO.

Tuairisceáin bhliantúla agus cuntais (ráitis airgeadais) – SEOL LITREACHA:

Sa chás go seolann CRO tuairisceán bliantúil ar ais lena cheartú nó le haghaidh táillí, ceanglaítear le hAlt 898 d’Acht na gCuideachtaí 2014 go gceartófaí na hearráidí/neamhghníomhartha agus go seachadfar doiciméad comhlíontach go hiomlán don CRO. laistigh de 14 lá.

Mura seachadtar doiciméad comhlíontach go hiomlán don CRO laistigh de 14 lá, measfar nár seachadadh an doiciméad bunaidh chuig an gCláraitheoir. Déileálfar leis an doiciméad a chuirtear isteach arís mar aighneacht úr ansin, rud a d’fhéadfadh a bheith mar thoradh ar an gcuideachta táillí comhdaithe déanacha a thabhú agus teidlíocht ar bith chun díolúine ó iniúchadh a éileamh ar feadh dhá bhliain a chailleadh.