Is é Dáta Tuairisceáin Bliantúil (DTB) cuideachta an dáta is déanaí nach mór tuairisceán bliantúil a dhéanamh suas chuige. Ní mór an tuairisceán bliantúil a chomhdú leis an CRO laistigh de 56 lá ón dáta a ndéantar é. Tá Dáta Tuairisceáin Bliantúil leithdháilte ar gach cuideachta agus is féidir é a sheiceáil trí úsáid a bhaint as an áis Cuardach Cuideachta . Is féidir le cuideachta a Dáta Tuairisceáin Bhliantúil a thabhairt ar aghaidh nó, ag brath ar na cúinsí, an DTB a leathnú go dtí dáta níos déanaí .

Socraítear an DTB chuig dáta níos déanaí trí Fhoirm B1B73 a chomhdú. Ní mór Foirm B1B73 a chomhdú go leictreonach (táille €20) agus ní féidir le cuideachta í a chomhdú níos mó ná uair amháin gach cúig bliana. Níor cheart Foirm B73 a chomhdú le céad tuairisceán bliantúil na cuideachta (dlite sé mhí tar éis corpraithe). Féach thíos.

Is ceanglas reachtúil é Foirm B1B73 a sheachadadh chuig an CRO laistigh de 56 lá ó DTB reatha na cuideachta. Mar ábhar dlí, tá Foirm B73 neamhéifeachtúil agus ní féidir leis an CRO glacadh léi má chomhdaítear í níos mó ná 56 lá tar éis DTB reatha na cuideachta . Más mian le do chuideachta a DTB reatha a fhadú, féadfaidh sí é sin a dhéanamh trí: tuairisceán bliantúil a sheachadadh don CRO tráth nach déanaí ná 56 lá tar éis a DTB reatha, nach gá aon ráitis airgeadais a chur i gceangal leis, agus ainmniú a dhéanamh ar Fhoirm B73 an nua. ARD, a fhéadfaidh a bheith dáta tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis a chéad DTB.

  • ● Déantar an chéad tuairisceán bliantúil de chuid cuideachta suas go dtí an dáta atá 6 mhí tar éis ionchorprú, níl aon ráitis airgeadais ceangailte leis. (Alt 349 d’Acht na gCuideachtaí 2014).
  • ● Giorraíonn comhdú B1B73 an scála ama a gcaithfidh an chuideachta ráitis airgeadais a chomhdú laistigh di
  • ● Mar shampla tá cuideachta a corpraíodh an 10 Feabhra 2019 le tabhairt faoina céad tuairisceán bliantúil (gan ráitis airgeadais) suas go dtí 10 Lúnasa 2019. Ar an tuairisceán seo a chomhdú, is é an 10 Lúnasa 2020 an chéad dáta tuairisceáin bhliantúil eile. Má chomhdaíonn an chuideachta B1B73 lena céad tuairisceán, áfach, cruthaíonn sí DTB nua, arb é an dáta a d’ainmnigh sí ar an B1B73, agus ní mór ráitis airgeadais a cheangal leis an dara tuairisceán is féidir a dhéanamh suas go dtí 10 Feabhra 2020. ar a dhéanaí.