Chun a DTB a athrú go dtí dáta níos luaithe, féadfaidh cuideachta tuairisceán bliantúil a chomhdú le DTB chomhdhéanta níos luaithe ná DTB reatha na cuideachta. Is féidir le cuideachta a bhfuil tuairisceán bliantúil ullmhaithe aici roimh an DTB reatha tuairisceán a chomhdú suas go dtí dáta roimh an DTB. Más mian leis, áfach, comóradh a DTB reatha a choinneáil don bhliain seo chugainn, ní mór dó é sin a chur in iúl don CRO ar Fhoirm leictreonach B1. Féach https://core.cro.ie maidir le comhdú leictreonach.

Sa chás go roghnaíonn an chuideachta cothrom le dáta a DTB reatha a choinneáil don bhliain dár gcionn, ní mór tic a chur sa bhosca “Is mian leis an gcuideachta a choinneáil” sa chuid ábhartha i bhFoirm B1. Sa chás go roghnaíonn sé gurb ionann a DTB an bhliain dár gcionn agus cothrom an dáta a mbeidh a tuairisceán reatha déanta suas, ba chóir tic a chur sa bhosca “Is mian leis an gcuideachta a athrú”. Mura gcuirtear tic le ceachtar den dá bhosca agus má chomhdaigh an chuideachta tuairisceán atá déanta suas go dtí dáta níos luaithe ná an DTB reatha, seolfaidh an CRO an fhoirm ar ais chuig an láithreoir lena ceartú.

Cuideachta ag a bhfuil an chéad DTB eile dar dáta 31 Eanáir 2019 (a chomhdaigh an chuideachta cheana tuairisceán 2018 déanta suas go dtí an 31 Eanáir 2018) a chomhdaíonn tuairisceán eile le linn 2018 déanta suas go dtí 17 Bealtaine 2018 agus a chuireann tic sa bhosca ar an B1 nua chun “toghadh” a dhéanamh. comóradh a DTB reatha a choinneáil don bhliain seo chugainn” ní athraíonn sé an chéad DTB eile go dtí an 31 Eanáir 2020 trína dhéanamh sin. Is é an 31 Eanáir 2019 an chéad DTB eile de chuid na cuideachta, toisc go bhfuil an DTB sin sa chéad bhliain féilire eile go dtí an bhliain ina bhfuil an B1 nua comhdaithe.

I ngach cás, ní mór tuairisceán bliantúil a sheachadtar chuig an CRO a chomhdú laistigh de 28 lá ón dáta “tuairisceán déanta suas chun dáta”. Mar sin, ní mór do chuideachta ar mian léi comhdú a dhéanamh go luath ach a roghnaíonn comóradh a DTB reatha a choinneáil nó comhdú cuideachta go luath chun DTB níos luaithe a chruthú le comhdú, Foirm B1 a chomhdú laistigh de 28 lá ón “Tuairisceán cothrom le dáta” léirithe ar an bhfoirm.