Is féidir leat cineálacha éagsúla gnólachtaí a chlárú leis an CRO. Is féidir leat Cuideachta, Ainm Gnó (Ainm Trádála), Cuideachta Eachtrach (Cuideachta Seachtrach) nó Comhpháirtíocht Theoranta a chlárú leis an CRO.

Tagann cuideachta atá cláraithe faoi Acht na gCuideachtaí 2014 chun bheith ina comhlacht corpraithe amhail agus ón dáta a luaitear ina deimhniú corpraithe. Tá pearsantacht dhlítheanach ar leith ag cuideachta – is duine dlítheanach ar leith í. Ní chruthaítear eintiteas le pearsantacht dhlítheanach ar leith mar thoradh ar ainm gnó a chlárú.