Cé a fhéadfaidh cuideachta a bhunú?
De ghnáth ceadaíonn Acht na gCuideachtaí 2014 do dhuine amháin nó níos mó cuideachta phríobháideach a bhunú chun aon chríche dleathach trí shuibscríobh le bunreacht. Féadfaidh uasmhéid de 149 comhalta a bheith ag cuideachta phríobháideach agus níl aon teorainn le líon comhaltaí cuideachta phoiblí.

Chun cuideachta a fhoirmiú.
Cuir isteach na doiciméid seo a leanas ar CORE , mar aon leis an táille clárúcháin: Foirm A1 agus an bunreacht.

Do Chuideachta Phríobháideach faoi Theorainn Scaireanna (cuideachta TEO) is éard atá sa bhunreacht ná bunreacht aon doiciméid. Tá bunreacht ag gach cineál cuideachta eile a chuimsíonn Meabhrán comhlachais agus Airteagail Chomhlachais.

Is féidir freisin ainm cuideachta a chur in áirithe ar líne ag baint úsáide as CORE agus a bhfuil táille €25 air. Féach, le do thoil, Ainm na Cuideachta in áirithe.

Foirm A1
Éilíonn Foirm A1 go dtugann tú sonraí faoi ainm na cuideachta , a hoifig chláraithe , sonraí an rúnaí agus na stiúrthóirí , a dtoiliú chun gníomhú mar sin , na síntiúsóirí agus sonraí a gcuid scaireanna .

Ionchorpraíonn sé dearbhú gur comhlíonadh ceanglais Acht na gCuideachtaí agus maidir leis an ngníomhaíocht a bhfuil an chuideachta á bunú le gabháil di. Nasc chuig Foirm A1 .

Is féidir iarratais ar chuideachtaí a chorprú a chur isteach ar líne ag úsáid CORE .

Leagann an t-alt seo amach na coinníollacha ar a ndeonaítear corprú don chuideachta. Caithfidh forálacha a bheith ann a dhéileálann le hábhair áirithe m.sh. ainm na cuideachta agus, más cuideachta le dliteanas teoranta í, ní mór an méid sin a lua freisin.

Tá bunreacht aon doiciméid ag cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna (cuideachta TEO ), ar cuideachta í atá corpraithe faoi Acht na gCuideachtaí 2014. Tá sé seo comhdhéanta de na hairteagail chomhlachais. Níl meabhrán comhlachais ag cuideachta TEO mar níl aon cuspóirí sonraithe do chuideachta TEO. Féadfaidh sé dul i mbun aon ghnó ceadaithe. Leagtar amach i Sceideal 1 d’Acht na gCuideachtaí 2014 formáid chomhdhéanamh cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna.

Tá bunreacht dhá dhoiciméad ag gach cineál cuideachta eile a áiríonn meabhrán agus airteagail chomhlachais. Tá formáid an bhunreachta leagtha amach sa sceideal ábhartha d’Acht na gCuideachtaí. Féach láithreán gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann le haghaidh samplaí de bhunreachtanna.

Cuideachta Phríobháideach faoi Theorainn Scaireanna (LTD) Sceideal 1
Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe faoi theorainn Scaireanna Sceideal 7
Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe faoi theorainn Ráthaíochta Sceideal 8
Cuideachta Phoiblí Theoranta Sceideal 9
Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta Sceideal 10
Cuideachta Phríobháideach Neamhtheoranta Sceideal 11
Cuideachta Phoiblí Neamhtheoranta ag a bhfuil scairchaipiteal Sceideal 12
Cuideachta Phoiblí Neamhtheoranta gan scairchaipiteal Sceideal 13
Cuideachta Infheistíochta Sceideal 16

 

Airteagail chomhlachais
Leagann an doiciméad seo amach na rialacha faoina mbeartaíonn an chuideachta a gnóthaí a rialú.
Ní mór na hailt a phriontáil agus a roinnt ina míreanna agus a uimhriú i ndiaidh a chéile.

Ní sholáthraíonn an CRO dréachtaí de na bunreachtanna – (meabhrán nó airteagail chomhlachais) le húsáid ag cuideachtaí. Is féidir samplaí de na doiciméid seo a fháil ó stáiseanóireachta dlí, ó chuntasóirí, ó aturnaetha nó ó ghníomhairí foirmithe cuideachta.

Déantar doiciméid a phróiseáil in ord croineolaíoch agus tá siad faoi réir seiceálacha. Próiseáiltear na doiciméid a chuirtear ar ais lena gceartú de réir an dáta a gcuirtear faoi bhráid an CRO arís iad.

Ceanglaítear ar dhaoine ar mian leo cuideachtaí nua a ionchorprú príomhghníomhaíocht na cuideachta a rangú trí úsáid a bhaint as rangú NACE le haghaidh gníomhaíochtaí eacnamaíocha. Cóid Nace 2 pdf

Seicliosta don Bhunreacht (gach cineál cuideachta)

Féach freisin:

Féach freisin Modhanna Clárúcháin agus roinnt eolais ar Chineálacha éagsúla Cuideachta.

Naisc Eile: Oibleagáidí teagmhasacha maidir le hábhar imní clárúcháin