Tá roinnt oibleagáidí teagmhasacha maidir le cuideachta a chlárú leis an CRO agus baineann siad seo le:

Tabhair faoi deara le do thoil nach féidir leis an CRO séala cuideachta a sholáthar do chuideachta. Is féidir iad seo a cheannach ó stáiseanóireacht dlí/dlí.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil Soláthraithe Seirbhíse Iontaobhais nó Cuideachta faoi mhaoirseacht an
An tAonad um Chomhlíonadh Frithsciúradh Airgid , an Banc Ceannais nó na comhlachtaí cuntasaíochta forordaithe de réir mar is cuí.

Leathanaigh Ghaolmhara