Cuideachtaí atá Corpraithe faoi Acht na gCuideachtaí 2014

Ceanglaítear ar gach cuideachta a hainm a phéinteáil nó a ghreamú, agus a choinneáil péinteáilte nó greamaithe, ar an taobh amuigh de gach oifig nó áit ina bhfuil a gnó ar siúl, go feiceálach, i litreacha atá éasca le léamh. Ní mór ainm na cuideachta i gcarachtar inléite a thaispeáint i ngach fógra agus foilseachán oifigiúil eile de chuid na cuideachta agus i ngach bille malairte, nótaí gealltanais, formhuinithe, seiceanna agus orduithe a airbheartaíonn a bheith sínithe ag an gcuideachta nó thar ceann na cuideachta agus i ngach sonrasc, fáltais agus litreacha creidmheasa na cuideachta.

Ní mór na sonraí seo a leanas a thaispeáint ar gach litir ghnó de chuid cuideachta;

 • ainm iomlán na cuideachta (tabhair faoi deara gurb iad na giorrúcháin amháin atá incheadaithe ná “Ltd” in ionad “Limited”, “Teo” in ionad “Teoranta”, “Plc” in ionad “Cuideachta Poiblí Teoranta” srl.)
 • céadainm (nó ceannlitreacha) agus sloinnte agus aon sean-sloinnte agus sloinnte na stiúrthóirí agus a náisiúntacht, murab Éireannach iad.

Ní mór na sonraí breise seo a leanas a thaispeáint ar litreacha agus ní mór iad a thaispeáint freisin ar fhoirmeacha ordaithe cuideachtaí dliteanais theoranta , cibé an bhfuil siad i bhfoirm páipéir nó trí mheán ar bith eile (mar ríomhphost nó facs);

 • foirm dhlíthiúil na cuideachta
 • áit chláraithe agus uimhir chláraithe (de réir an deimhnithe corpraithe), m.sh. cláraithe i mBaile Átha Cliath, Éire
 • seoladh na hoifige cláraithe (má tá sé seo léirithe ar an doiciméad cheana féin, ní mór a chur in iúl gurb í an oifig chláraithe í).
 • i gcás cuideachta atá díolmhaithe ón oibleagáid an cineál cuideachta (Cuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta/Cuideachtaí Gníomhaíochta Ainmnithe) a úsáid mar chuid dá hainm, an fhíric gur cuideachta den sórt sin í.
 • i gcás cuideachta atá á foirceannadh, gurb amhlaidh atá
 • má luaitear scairchaipiteal cuideachta ar chinn litreach nó ar fhoirmeacha ordaithe cuideachta, ní mór tagairt a dhéanamh don scairchaipiteal íoctha.

Ní bhaineann na sonraí seo ach le litreacha gnó agus foirmeacha ordaithe agus ní gá iad a áireamh ar nótaí seachadta nó ar shonraisc.

Ceanglaítear ar gach cuideachta dliteanais theoranta a bhfuil suíomh Gréasáin aici freisin leathanach gréasáin a bhfuil rochtain éasca uirthi a thaispeáint ar a leathanach baile nó a aithint ar a leathanach baile:

 • ainm agus foirm dhlíthiúil na cuideachta
 • áit chlárúcháin na cuideachta agus an uimhir lena bhfuil sí cláraithe
 • seoladh oifig chláraithe na cuideachta
 • i gcás cuideachta atá díolmhaithe ón oibleagáid cineál cuideachta (Cuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta/Cuideachtaí Gníomhaíochta Ainmnithe) a úsáid mar chuid dá hainm, an fhíric gur cuideachta den sórt sin í.
 • i gcás cuideachta atá á foirceannadh, an fhíric go bhfuil sí á foirceannadh
 • má tá scairchaipiteal cuideachta luaite ar an suíomh Gréasáin, ní mór tagairt a dhéanamh don scairchaipiteal íoctha

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach Bileog Faisnéise 7 , maidir le heisceachtaí, Cuideachtaí Eachtracha agus Ainmneacha Gnó.

I gcás cuideachta a bheith á foirceannadh, ba chóir go mbeadh ráiteas ag rá go bhfuil an chuideachta á foirceannadh i ngach sonrasc, ordú earraí, nó litir ghnó arna eisiúint ag an gcuideachta nó thar ceann na cuideachta. Baineann sé seo le cuideachtaí neamhtheoranta chomh maith le cuideachtaí teoranta.

I gcás ina bhfuil glacadóir ceaptha ag cuideachta ar mhaoin na cuideachta, ba chóir go mbeadh ráiteas ag rá gur ceapadh glacadóir i ngach sonrasc, ordú earraí nó litir ghnó arna eisiúint ag an gcuideachta nó thar ceann na cuideachta. Baineann sé seo le cuideachtaí neamhtheoranta chomh maith le cuideachtaí teoranta.