Eisítear Deimhnithe Ainm Gnó mar dhoiciméid “deimhnithe go digiteach” ó Lúnasa 2016. Tháinig na Deimhnithe Digiteacha seo in ionad na nDeimhnithe Ainmneacha Gnó páipéir. Seoltar na Deimhnithe Digiteacha mar dhoiciméad pdf chuig an seoladh ríomhphoist a roghnaíonn an láithreoir ar an bhfoirm a cuireadh isteach chun an t-ainm trádála a chlárú. Éascaíonn sé seo don láithreoir deimhniú a fháil láithreach a luaithe a chláraítear an doiciméad.

Níor tháinig aon athrú ar fhormáid an Deimhnithe agus tá an fhaisnéis go léir a bhí ar taispeáint ar na Deimhnithe páipéir roimhe seo sna Deimhnithe Digiteacha. Tá síniú an oifigigh a chláraíonn an t-ainm trádála thar ceann an Chláraitheora le feiceáil ar an Deimhniú Digiteach.

Tá na gnéithe slándála seo a leanas sna Deimhnithe Digiteacha:-

Tá bratach daite sa doiciméad pdf ag barr an scáileáin chun a dheimhniú go bhfuil sé sínithe go digiteach mar atá deimhnithe ag an CRO. Tugann sé seo dearbhú don fhaighteoir go bhfuil an doiciméad barántúil, nár cuireadh isteach air agus go bhfuil sé fíoraithe go neamhspleách mar a fuarthas in CRO é. Is ionann an doiciméad atá deimhnithe go digiteach agus síniú dúch fliuch nótairí a chur leis. Tá léiriú de na gnéithe seo sonraithe thíos:-
 

  • Agus iad ag seoladh ríomhphoist ar CORE, ba cheart do láithreoirí a chinntiú go bhfuil an seoladh ríomhphoist sa réimse “Sonraí an Láithreora” ceart mar gurb é seo an seoladh a seolfar an deimhniú muirear digiteach chuige.
  • Tar éis clárúcháin gheobhaidh an láithreoir ríomhphost leis an gceannteideal “Teastas um Chlárú Ainm Gnó – Aighneacht Uimh. xxxxx”
  • Beidh an Deimhniú Digiteach mar dhoiciméad pdf sa ríomhphost seo
  • Seo é Deimhniú clárúcháin an Ainm Gnó – cinntigh le do thoil go sábhálann tú é dá réir mar ní eiseofar aon teastas páipéir

 

Is féidir le láithreoirí na deimhnithe digiteacha seo a sholáthar go díreach do thríú páirtithe, mar shampla trí ríomhphost de réir mar is gá.