Eisítear Deimhnithe Corpraithe Ainm Cuideachta mar dhoiciméid “deimhnithe go digiteach”.

Agus iad ag comhdú ar CORE , ba cheart do láithreoirí a chinntiú gurb é an seoladh ríomhphoist a chuireann siad isteach sa réimse “Seoladh ríomhphoist na Cuideachta” an seoladh ríomhphoist ceart ar mian leo an Deimhniú Digiteach a fháil. Tar éis clárúcháin gheobhaidh an láithreoir ríomhphost leis an gceannteideal “Deimhniú Corpraithe do (Ainm na Cuideachta curtha isteach )” ina mbeidh an Deimhniú Digiteach mar dhoiciméad pdf. Beidh naisc sa ríomhphost seo freisin chuig an bhfógra maidir le comhdú an chéad tuairisceáin bhliantúil, chuig bileog eolais 16 ar Rúnaí na Cuideachta agus chuig treoir do Stiúrthóirí – a ndualgais agus a gcumhachtaí. Tá na doiciméid seo mar eolas do stiúrthóirí agus rúnaí na cuideachta nua.

Níl aon athrú ar fhormáid an Deimhnithe Corpraithe agus tá an fhaisnéis go léir a taispeánadh cheana sna Deimhnithe páipéir sna Deimhnithe Digiteacha. Tá síniú an oifigigh a chláraíonn an chuideachta thar ceann an Chláraitheora le feiceáil ar an Deimhniú Digiteach.

Tá na gnéithe slándála seo a leanas sna Deimhnithe Digiteacha:-
Tá bratach daite sa doiciméad pdf ag barr an scáileáin chun a dheimhniú go bhfuil sé sínithe go digiteach mar atá deimhnithe ag an CRO. Tugann sé seo dearbhú don fhaighteoir go bhfuil an doiciméad barántúil, nár cuireadh isteach air agus go bhfuil sé fíoraithe go neamhspleách mar a fuarthas in CRO é. Is ionann an doiciméad atá deimhnithe go digiteach agus síniú dúch fliuch nótairí a chur leis. Tá léiriú de na gnéithe seo sonraithe thíos:-

Is féidir le láithreoirí na deimhnithe digiteacha seo a sholáthar go díreach do thríú páirtithe ar nós bainc agus institiúidí airgeadais eile trí ríomhphost de réir mar is gá.