Tar éis do ghnó nó do chuideachta a bheith cláraithe, ceanglaítear uirthi fógra a thabhairt don CRO faoi athruithe ar a sonraí cláraithe (bunaithe ar imeachtaí) agus, nuair is infheidhme, doiciméid a chur isteach go rialta (tuairisceán bliantúil/ráitis airgeadais).