(c) Dearbhuithe Reachtúla a dhéantar chun críocha Acht na gCuideachtaí i ndlínse nach páirtí i gCoinbhinsiún an CE ná i gCoinbhinsiún na Háige.

Mura bhfuil an dlínse ina ndéantar an dearbhú ina páirtí i gCoinbhinsiún an CE nó i gCoinbhinsiún na Háige, foráiltear le hAlt 886 d’Acht na gCuideachtaí 2014 go bhféadfaidh Cláraitheoir na gCuideachtaí”, sula bhfaighidh sé aon dearbhú reachtúil a airbheartaíonn a bheith déanta de bhun. d’Achtanna na gCuideachtaí, nó chun críocha Achtanna na gCuideachtaí, ar dearbhú é nach bhfuil feidhm ag forálacha Choinbhinsiún CE ná Choinbhinsiún na Háige maidir lena fhíordheimhniú, ag teastáil cibé cruthúnais, is cuí leis nó léi” ar an barántúlacht an tsínithe, an cháil inar ghníomhaigh an duine atá ag déanamh an dearbhaithe, agus i gcás inarb iomchuí, séala nó stampa an duine a ghlacfaidh an dearbhú.

Is é ceanglas an Chláraitheora ina leith seo go ndéanfar céannacht an duine a ghlacann an dearbhú reachtúil a fhíordheimhniú, ionas gur féidir le foireann an CRO a bheith sásta gur duine údaraithe faoi dhlí na dlínse coigríche an duine a ghlac an dearbhú, i gcás ina bhfuil rinneadh dearbhú mionn a thabhairt san áit sin.

Is éard a chiallaíonn sé seo go praiticiúil, má chuireann cuideachta nó láithreoir isteach dearbhú reachtúil, atá déanta i dtír nach bhfuil ina páirtí i gCoinbhinsiúin an CE nó na Háige, beidh fíordheimhnithe ag teastáil mar seo a leanas:

Éilíonn an CRO go ndeimhneoidh údaráis chomhleanúnacha barántúlacht shíniú agus/nó séala an doiciméid lena mbaineann, an duine a ndearnadh an dearbhú os a chomhair (an finné don dearbhú). Mar shampla, ba cheart go ndéanfadh údaráis na dlínse ina ndearnadh an dearbhú síniú, séala agus/nó stampa an duine a chonaic an dearbhú a fhíordheimhniú ar dtús, lena n-áirítear deimhniú ó na húdaráis, go bhfuil an duine sin údaraithe faoi. dlíthe chun daoine a chur faoi mhionn sa dlínse sin. Ba cheart an deimhniú seo a stampáil mar “FEICTHE” ag Ambasáid na hÉireann nó ag Consal Oinigh na tíre lena mbaineann.

Le heisceacht amháin, mar sin, ní féidir dearbhú bailí a dhéanamh chun críocha Achtanna na gCuideachtaí, i ndlínse nach bhfuil Ambasáid nó Consal Oinigh na hÉireann ann, mar ní bheidh sé indéanta don chuideachta nó don láithreoir é a thabhairt. don CRO, an fíordheimhniú is gá maidir le séala nó stampa an duine a d’fhiacha an dearbhú a dhéanamh. Is é seo a leanas an eisceacht: i gcás tíre de chuid an Chomhlathais, nuair nach bhfuil Ambasáid nó Consal Oinigh na hÉireann sa tír lena mbaineann, ba cheart go ndéanfadh Gobharnóir an Chomhlathais séala nó síniú an duine a d’fhiacha an dearbhú a dhéanamh a fhíordheimhniú. an tír i gceist, ansin stampáilte ag an Oifig Eachtrach i Londain agus ar deireadh stampáilte mar “SEEN” ag Ambasáid na hÉireann i Londain.

Aire: Tá na nótaí seo i bhfoirm ghinearálta. I gcásanna sonracha, tá sé inmholta dul i dteagmháil le do chomhairleoir gairmiúil féin, ar nós d’aturnae, cuntasóir nó rúnaí cairte. Níl an CRO in ann comhairle a thabhairt maidir le sonraí cáis ar bith. Ní féidir le CRO dearbhú reachtúil a dhéantar in áit lasmuigh den Stát, nach bhfuil déanta de réir fhorálacha alt 886 d’Acht na gCuideachtaí 2014, a ghlacadh lena chlárú. Ba cheart dul i gcomhairle le gairmí mura bhfuil tú cinnte ar bhealach ar bith cén chaoi ar cheart dearbhú reachtúil atá le taisceadh leis an CRO a chomhlánú agus/nó a fhorghníomhú.

Ar ais go leathanach Dearbhuithe Reachtúla .