Tá dualgas ar chuideachta tuairisceán bliantúil (Foirm B1) a sheachadadh ar a laghad uair sa bhliain chuig an CRO.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise téigh go dtí an rannán Tuairisceán Bliantúil den suíomh.

 

Tabhair faoi deara le do thoil agus tú ag tagairt don DTB a athrú trí Fhoirm B73 a chur isteach chun síneadh a chur leis an dáta ar aghaidh, nár cheart Foirm B73 a chomhdú le céad tuairisceán bliantúil na cuideachta.

  • ● Déantar an chéad tuairisceán bliantúil de chuid cuideachta suas go dtí an dáta atá 6 mhí tar éis ionchorprú, níl aon ráitis airgeadais ceangailte leis.
  • ● Sonraítear go soiléir nár cheart aon ráitis airgeadais a chomhdú leis an tuairisceán sé mhí – Alt 349 d’Acht na gCuideachtaí 2014
  • ● Giorraíonn comhdú an B73 an scála ama a gcaithfidh an chuideachta ráitis airgeadais a chomhdú laistigh di
  • ● Mar shampla tá cuideachta a corpraíodh an 10 Feabhra 2018 le tabhairt faoina céad tuairisceán bliantúil (gan ráitis airgeadais) suas go dtí 10 Lúnasa 2018. Ar an tuairisceán seo a chomhdú, is é an 10 Lúnasa 2019 an chéad dáta tuairisceáin bhliantúil eile. Má chomhdaíonn an chuideachta B73 lena céad tuairisceán, áfach, cruthaíonn sí DTB nua, arb é an dáta a d’ainmnigh sí ar an B73, agus ní mór ráitis airgeadais a cheangal lena dara tuairisceán ar féidir a dhéanamh suas go dtí 10 Feabhra 2019. ar a dhéanaí.

 

Comhdaítear Foirm B83 sa chás go bhfuil an chuideachta ag athrú deireadh bliana airgeadais na cuideachta. Ní féidir an doiciméad seo a chomhdú ach amháin nuair a bhíonn an tuairisceán bliantúil in am. Ní féidir é a chomhdú maidir le tuairisceán déanach. Ní féidir é a chomhlánú ach uair amháin gach cúig bliana. Féach alt 288 d’Acht na gCuideachtaí 2014 le haghaidh tuilleadh faisnéise.