Ceanglaítear le dlí ar gach cuideachta fógra a chomhdú maidir le staid a hoifige cláraithe sa Stát. Is é seo an seoladh a gceanglaítear gach doiciméad oifigiúil, fógra agus páipéar cúirte a sheoladh chuige de réir an dlí.

Caithfidh an seoladh a bheith ina shuíomh fisiceach, ní hamháin ina uimhir bhosca oifig an phoist mar go bhfuil an ceart ag daoine cuairt a thabhairt ar oifig chláraithe na cuideachta chun cláir agus doiciméid áirithe a iniúchadh agus chun doiciméid a sheachadadh de láimh. Ba chóir go mbeadh an seoladh ann a fhágann gur féidir leis An Post comhfhreagras a sheachadadh.

Féadfaidh cuideachta fógra a thabhairt faoi aon athrú ar shuíomh a hoifige cláraithe trí Fhoirm B2 chomhlánaithe a sheoladh chuig an CRO. Ba cheart an fógra seo a chomhdú laistigh de 14 lá ón athrú. Is cion é gan fógra a thabhairt don CRO. Is féidir Foirm B2 a chomhdú ar líne saor in aisce ag baint úsáide as https://core.cro.ie

Is féidir oifig chláraithe reatha na cuideachta a sheiceáil saor in aisce trí leas a bhaint as an áis Cuardach Cuideachta .

Féadfaidh cuideachtaí a n-oifig chláraithe a chur faoi chúram gníomhaire údaraithe faoi alt 50 d’Acht na gCuideachtaí 2014 . Ceanglófar ar chuideachtaí ar mian leo seoladh an ghníomhaire a úsáid mar a n-oifig chláraithe toiliú le ceapachán an ghníomhaire mar ÚFCS trí ainm, uimhir agus seoladh an ghníomhaire chláraithe a chur san áireamh ar Fhoirm B2. Féadfaidh gach cuideachta deireadh a chur le ceapadh Gníomhaire Oifige Cláraithe trí fhoirm B2 a chur isteach chun a seoladh a nuashonrú sínithe ag oifigeach de chuid na cuideachta. Ní féidir le Gníomhaire Oifige Cláraithe éirí as an bpost, mar ní mór oifig chláraithe a bheith ag gach cuideachta i gcónaí. Ní féidir an clár a nuashonrú ach amháin trí sheoladh nua a chur isteach.

Faoi alt 50(4) d’Acht na gCuideachtaí 2014, féadfar oifig chláraithe cuideachta a chur faoi chúram gníomhaire a bhfuil oifig aige sa Stát agus atá formheasta chun na críche sin ag Cláraitheoir na gCuideachtaí.

Le bheith i do Ghníomhaire Oifige Cláraithe faofa (ROA):

  • ● caithfidh an gníomhaire Foirm B81 a chomhdú leis an CRO.
  • ● caithfidh an gníomhaire a bheith ina chuideachta cláraithe in Éirinn
  • ● déanfar a n-uimhir aitheantais ROA ina n-uimhir chuideachta ansin.

 

Ceanglófar ar chuideachtaí ar mian leo seoladh an ghníomhaire a úsáid mar a n-oifig chláraithe toiliú le ceapachán an ghníomhaire mar ROA trí ainm, uimhir agus seoladh an ghníomhaire chláraithe a chur san áireamh ar Fhoirm B2 (athrú ar oifig chláraithe) nó ar fhoirm A1 (doiciméad corpraithe. ) nó a chomhionann le foirm A1 (foirmeacha SE nó foirm Q). Ní mór d’oifigeach de chuid na cuideachta an fhoirm cheapacháin a shíniú agus a chomhdú leis an CRO .

Tar éis an ROA a cheapadh, déanfar seoladh oifige cláraithe na gcuideachtaí comhlachaithe a thabhairt cothrom le dáta freisin má chuireann an ROA Foirm B2 isteach chun a seoladh féin a nuashonrú gan gá le foirmeacha aonair B2 a chur isteach. Ní dhéanfar ach cuideachtaí a thug toiliú sonrach don cheapachán a nuashonrú . Ní thabharfar cothrom le dáta do chuideachtaí atá faoi chúram an ROA ach nár chomhdaigh toiliú sonrach le ceapadh an ROA.

Nóta: Is féidir le gach cuideachta deireadh a chur le ceapadh Gníomhaire Oifige Cláraithe trí fhoirm B2 a chur isteach chun a seoladh a nuashonrú sínithe ag oifigeach de chuid na cuideachta. Ní féidir le Gníomhaire Oifige Cláraithe éirí as an bpost, mar ní mór oifig chláraithe a bheith ag gach cuideachta i gcónaí. Ní féidir an clár a nuashonrú ach trí sheoladh nua a chur isteach.