Féadfaidh cuideachta, trí rún speisialta agus le ceadú Chláraitheoir na gCuideachtaí arna shíniú i scríbhinn, a hainm a athrú.

Athrú ar Ainm Cuideachta a Chlárú
Chun athrú ainm a chlárú ba chóir don láithreoir Foirm G1Q a chur isteach mar aon le cóip leasaithe den bhunreacht agus den táille comhdaithe ceadaithe.

Is féidir Foirm G1Q a chomhlánú ar líne trí CORE . Tá sé níos saoire CORE a chlárú ná cóip pháipéir a chomhlánú (€50 i gcomparáid le €100). Is féidir cóip den Fhoirm G1Q a íoslódáil ón suíomh freisin.

Tá an t-athrú ainm faoi réir cheadú ag cláraitheoir na gcuideachtaí de réir alt 30 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Is ar an láithreoir atá an dualgas chun oiriúnacht ainm a sheiceáil. Moltar d’iarratasóirí a sheiceáil nach bhfuil an t-ainm molta cosúil leis an gceann atá cláraithe cheana féin trí chlár na gcuideachtaí a sheiceáil ag baint úsáide as an Áis Cuardaigh Cuideachta ar CORE . Is féidir ainm cuideachta a chur in áirithe freisin.

Ar chlárú, eiseoidh an CRO deimhniú um athrú ainm. Ní fhéadfaidh an chuideachta an t-ainm nua a úsáid go dtí go mbeidh an deimhniú seo eisithe. Tagann an t-athrú ainm i bhfeidhm ón dáta ar an deimhniú.

Féadfaidh Cláraitheoir na gCuideachtaí a toiliú leis an athrú ainm a choinneáil siar má tá an t-ainm den tuairim nach bhfuil inmhianaithe (m.sh. róchosúil le hainm cuideachta atá ar an gclár cheana féin).

Conas ba cheart dom an bunreacht leasaithe a chur i láthair?

  • Déantar gach doiciméad a fhaightear sa CRO a scanadh ar an gcóras ríomhaireachta chun rochtain níos tapúla ar dhoiciméid a éascú. Caithfidh gach doiciméad a chuirtear isteach, mar sin, a bheith ar chaighdeán inghlactha. Caithfidh téacs an bhunreachta a bheith dubh, inléite go héasca agus curtha i láthair ar pháipéar bán A4 atá oiriúnach le scanadh .i. gan stáplaí, sreabhán whitening, etc. Ní ghlactar le fótachóipeanna a thaispeánann línte dubha, téacs lag, leathanaigh a ritheann an téacs ó dheireadh an leathanaigh.
  • Caithfidh ainm nua na cuideachta, lena n-áirítear an iarmhír chuí, a bheith ar thaobh tosaigh an bhunreachta nua.
  • Ní mór gurb ionann Acht na gCuideachtaí a luadh ar an gcéad leathanach den bhunreacht agus 2014.
  • Tá a bunreacht féin ag gach cineál cuideachta atá leagtha amach sna Sceidil d’Acht na gCuideachtaí 2014.
  • Ní mór na sonraí scairchaipitil is déanaí a thaispeáint san fhaisnéis scairchaipiteal sa bhunreacht. Má tá difríocht idir na sonraí seo agus na doiciméid ábhartha a chomhdaíonn an chuideachta, ní mór di a chinntiú go gcuirtear an t-athrú in iúl dúinn go foirmiúil ar na foirmeacha ábhartha.
  • Ní gá leathanach bunaidh na síntiúsóirí a chomhlánú. Glacfar le fótachóipeanna de shonraí na síntiúsóirí ón mbunreacht/meabhrán comhlachais tráth corpraithe.

Deimhnithe Digiteacha um Athrú Ainm Cuideachta
Eisítear Deimhnithe um Athrú ar Ainm Cuideachta agus Athchlárú Cineál Cuideachta mar dhoiciméid “deimhnithe go digiteach”. Seoltar na deimhnithe digiteacha mar dhoiciméad pdf le ríomhphost chuig an seoladh ríomhphoist atá curtha isteach sa chuid “Seoladh ríomhphoist na Cuideachta” den fhoirm G1Q agus foirm D20 tar éis clárúcháin. Is féidir le láithreoirí na deimhnithe digiteacha seo a sholáthar go díreach do thríú páirtithe ar nós bainc agus institiúidí airgeadais eile trí ríomhphost de réir mar is gá.

Taispeáint ainm na cuideachta
Ní mór do gach gnóthas a ainm a phéinteáil nó a ghreamú den taobh amuigh de gach oifig nó áit ina bhfuil an gnó ar siúl, fiú más teach stiúrthóra é. Caithfidh an t-ainm a bheith feiceálach agus inléite araon.
Ina theannta sin, ní mór don chuideachta a hainm a lua, i litreacha inléite, ar chinn litreacha cuideachta, foirmeacha ordaithe, sonraisc, etc. Le haghaidh tuilleadh eolais ar na ceanglais reachtúla, féach Ceannlitreacha le haghaidh tuilleadh sonraí.

Séala Cuideachta
Caithfidh gach cuideachta a hainm a bheith greanta i gcarachtar inléite ar a séala. Is minic a thugtar freagracht go praiticiúil do rúnaí na cuideachta as séala na cuideachta a choinneáil slán.

Díolúine ó Ainm na Cuideachta lena n-áirítear Cineál Cuideachta
Ní bhaineann an díolúine seo ach le Cuideachtaí Gníomhaíochta Ainmnithe agus Cuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta agus i gcúinsí sonracha amháin.