Cuirtear “Bunreacht” faoi Acht na gCuideachtaí 2014 in ionad an téarma – “Meabhrán Comhlachais agus Airteagail Chomhlachais”. Faoi Acht 2014, níl meabhrán ag múnla cuideachta, Cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna (cuideachta LTD) faoi Chuid 2 den Acht (.i. níl aon cuspóirí socraithe luaite). Tá meabhrán comhlachais agus airteagail chomhlachais ag gach cineál eile i gcónaí.

Rún speisialta/gnáth

Foirmeacha G1/G2: Is foirmeacha ar líne amháin iad seo. Ní mór an rún a chuirtear i láthair lena chomhdú a bheith lámhscríofa ach ní mór é a phriontáil nó a chlóscríobh agus dáta a chur air. Caithfidh oifigeach reatha na cuideachta an rún a shíniú de réir taifid CRO. Ba cheart a thabhairt faoi deara go bhfuil feidhm ag rialacha speisialta nuair a ritear rúin a thugann cúnamh chun a scaireanna féin a cheannach.

Sa chás go méadaítear Scairchaipiteal le rún, ní mór Foirm B4 a chur isteach freisin.
Sa chás go gcuirtear Scairchaipiteal ar ceal (seachas trí ordú cúirte), comhdhlúite, fo-roinnte nó fuascailte, ní mór Foirm (B7) a chur isteach freisin.

Nasc chuig Leathanach na bhFoirmeacha
Nasc go Leathanach Táillí

Rún speisialta chun ainm a athrú
Foirm G1Q: Ní mór rún speisialta chun ainm a athrú a phriontáil nó a chlóscríobh agus a dhátú agus ní mór ainm reatha na cuideachta a bheith le feiceáil mar atá sé scríofa ar an deimhniú corpraithe. Níor cheart go mbeadh aon rún eile le feiceáil ar an bhfoirm seo. Ní mór cóip den bhunreacht athbhreithnithe leis an ainm nua a chur isteach leis an rún agus leis an bhfoirm.

Ní mór téacs leasaithe a bheith ag gabháil le rúin lena leasaítear bunreacht cuideachta theoranta a ionchorpraíonn gach athrú a d’fhéadfadh/a d’fhéadfadh a bheith tarlaithe ó comhdaíodh an bunreacht suas go dtí an dáta reatha.

 

Nasc le Leathanach na bhFoirmeacha Nasc go Leathanach Táillí

Bunreachtanna – Tá feidhm ag na ceanglais ghinearálta seo a leanas:

  • Caithfidh bunreachtanna leasaithe a bheith san fhormáid atá sonraithe sna Sceidil d’Acht na gCuideachtaí 2014 .
  • Ní mór an téacs leasaithe a phriontáil nó a chlóscríobh.
  • Ní mór téacs iomlán agus cothrom le dáta an mheabhráin agus na n-alt araon (má bhaineann), lena n-áirítear sonraí an tsíntiúsóra i ngach cás, a bheith sa doiciméad. Ní mór gach athrú a rinneadh ó corpraíodh an chuideachta a chuimsiú sa téacs.
  • Níl athruithe lámhscríbhinne inghlactha.
  • Ní mór seicheamh uimhriúil ceart na míreanna a choinneáil.
  • Ní ghlacfar le doiciméad ar bith má tá sé doléite nó má tá sé deacair é a scanadh nó a chóipeáil.
  • Ní ghlacfar le téacsanna fótachóipe ach amháin má tá an cló inléite go héasca agus gur féidir é a athfhótachóipeáil agus a scanadh go sásúil.