Taifeadtar “na daoine atá i dteideal an mhuirir” mar cheann de na míreanna éigeantacha a shonraítear in alt 414(1)(f) d’Acht na gCuideachtaí 2014 i gclár muirear na CRO.

Sa chás go bhfuil athrú ar chéannacht an iasachtóra faoi mhuirear cláraithe le linn shaolré an mhuirir sin, is féidir sonraí an duine atá i dteideal an mhuirir a leasú ar chlár an CRO trí chur isteach a dhéanamh. Foirm C17 saor in aisce,, beidh an CRO in ann ansin na sonraí “Duine i dTeideal” ar an gclár a leasú i leith an mhuirir lena mbaineann.

Ní féidir an fhoirm C17 a úsáid ach amháin sa chás atá leagtha amach thuas.

 

Foirm C17 (Athruithe ar shonraí shealbhóir an Mhuirir) Alt 409(8) d’Acht na gCuideachtaí 2014

Is féidir Foirm C17 (Athruithe ar shonraí shealbhóir an Mhuirir) a chomhdú anois chun athrú ar shonraí sealbhóir an mhuirir a cheadú le haghaidh ilmhuirir (suas go dtí 25) ar choinníoll go

  • ● Baineann na táillí go léir le cuideachta amháin amháin
  • ● Tá an sealbhóir muirir reatha agus an sealbhóir muirir roimhe seo mar an gcéanna do gach muirear
  • ● Caithfidh dáta an athraithe ar shonraí an tsealbhóra muirear a bheith mar an gcéanna do gach muirear

 

Is féidir an cleachtas seo a úsáid freisin agus an fhoirm á comhdú chun athrú ainm agus/nó seoladh a léiriú. Tá doiciméad teimpléid inlíonta a leagann amach formáid chun an fhaisnéis a sholáthar ar fáil – Iarscríbhinn C17 Béarla inlíonta.pdf .

Is féidir é seo a úsáid mar aguisín agus é a cheangal leis an bhFoirm C17. Is é 15 euro an táille chomhdaithe.