I gcúinsí eisceachtúla is féidir le hoifigeach cuideachta díolúine a fháil mar gheall ar neamhnochtadh seoladh cónaithe an oifigigh. Feidhmchlár T1 a thugtar air seo. Tá trí chomhpháirt d’fheidhmchlár T1, mar a leanas:
1. A1 nó B10, oifigeach a cheapadh nó sonraí an oifigigh a mhodhnú le seoladh oifig chláraithe na cuideachta seachas a sheoladh cónaithe;
2. Foirm T1 chomhlánaithe – Seo iarratas sínithe agus dátaithe ag an iarratasóir agus ainmníonn sé an chuideachta;
3. Litir ón nGarda Síochána ag céim Ard-Cheannfoirt nó níos airde ag tacú leis an iarratas.
Ba cheart an chomhpháirt A1/B10 a chomhdú ar líne trí Core ag cinntiú go roghnaítear an rogha T1 agus ag an am céanna an bhunfhoirm T1 agus litir ón nGarda Síochána a chur ar aghaidh i gcóip chrua chuig an CRO. Tá na trí chomhpháirt ag teastáil le haghaidh iarratas iomlán agus mura soláthrófar aon cheann de na comhpháirteanna beidh sé mar thoradh ar na comhpháirteanna eile a thabhairt ar ais.

Níl iarratas T1 siarghabhálach agus ní dhéanfar aon doiciméad atá cláraithe leis an CRO cheana féin ina bhfuil an seoladh cónaithe a leasú. Tá an t-iarratasóir freagrach as neamhnochtadh an seoladh cónaithe ina n-éiríonn leis an iarratas. Ní ghlacann an CRO le haon fhreagracht as an seoladh a nochtfaidh an chuideachta ina dhiaidh sin ar aon fhoirm a chuirtear faoi bhráid an CRO.