Ó am go chéile tagann díospóidí inmheánacha chun cinn maidir le comhdhéanamh cuideachtaí a mbíonn de thoradh orthu go minic go gcuirtear isteach fógraí contrártha maidir le ceapacháin agus éirí as Oifigigh Cuideachta. Is cosúil go bhfuil bonn tuisceana ann go bhfuil clár na CRO cinntitheach maidir le céannacht oifigeach cuideachta. Ní hé seo an cás, is stór faisnéise é an CRO atá curtha faoina bráid ag cuideachtaí nó thar ceann cuideachtaí ar fhoirmeacha reachtúla. Níl an t-údarás ná an cumas ag an CRO ábhar na bhfoirmeacha reachtúla sin a fhíorú. Tá sé de dhualgas ar chuideachta faisnéis chruinn a chur faoi bhráid an CRO a léiríonn ábhar a clár inmheánach féin.

Is cion coiriúil é faisnéis bhréagach a sholáthar go feasach don CRO ar fhoirm Reachtúil, nó a bheith meargánta cibé an bhfuil nó nach bhfuil an fhaisnéis ceart. Is féidir leis an Údarás um Fhorfheidhmiú Corparáideach cion den sórt sin a ionchúiseamh. Má tá imní ar pháirtí maidir le bailíocht aighneachta Reachtúil chláraithe mar gheall ar meargántacht nó soláthar feasach ar fhaisnéis mhícheart, ba chóir an cheist seo a ardú leis an Údarás um Fhorfheidhmiú Corparáideach agus ní leis an CRO.

Má thagann díospóid chun cinn laistigh de chuideachta ní dhéanfaidh an CRO idirghabháil, idirghabháil, eadrána nó iarracht ar aighnis idir Oifigigh Cuideachta a réiteach ar aon bhealach. Is ar Oifigigh na Cuideachta atá an fhreagracht na haighnis sin a réiteach eatarthu féin. Níl aon ról ag an CRO i réiteach díospóide. Ina theannta sin, is faoin bpáirtithe atá ag díospóid a gcomhairle dlí neamhspleách a fháil mar ní féidir leis an gCláraitheoir comhairle dlí a sholáthar do thríú páirtithe.