Nuair a tharlaíonn athrú ar aon cheann de shonraí ainm gnó cláraithe (m.sh. athrú ar ainm gnó nó seoladh gnó) ba chóir é a chur in iúl don CRO laistigh de mhí amháin ó dháta an athraithe. Is iad seo a leanas na foirmeacha chun athruithe a fhógairt:

  • ● Foirm RBN2 – do dhuine aonair
  • ● Foirm RBN2A – le haghaidh comhpháirtíochta
  • ● Foirm RBN2B – do chomhlacht corpraithe

 

Tá táille comhdaithe €15 ag gach ceann acu. Is féidir na foirmeacha a chomhdú saor in aisce freisin trí úsáid a bhaint as CORE .

Nasc le Foirmeacha Ainmneacha Gnó

Más mian le húinéir ainm gnó an úinéireacht a athrú, ní mór dó scor den trádáil faoin ainm gnó ar dtús agus ansin iarratas a dhéanamh chun an úinéireacht nua a chlárú.

Mar shampla: Más mian le duine a chláraigh ainm gnó ar dtús é a athrú go comhpháirtíocht , caithfidh sé/sí na céimeanna seo a leanas a ghlacadh:

  • ● Ní mór don duine Foirm RBN3 a chomhlánú agus a chur isteach agus chun scor de thrádáil faoin ainm sin.
  • ● Chun í a chlárú mar chomhpháirtíocht, ní mór do gach comhpháirtí Foirm RBN1A a chomhlánú agus a chur faoi bhráid an CRO.