Déanann an chuid seo cur síos ar na nósanna imeachta ginearálta chun réamheolairí a chlárú. Chun críocha Acht na gCuideachtaí 2014, ciallaíonn réamheolaire doiciméad nó doiciméid i cibé foirm agus ina bhfuil cibé faisnéis a cheanglaítear le CA 2014, nó le dlí réamheolaire an AE, is cuma cén doiciméad nó doiciméid atá comhdhéanta, ach ní fholaíonn sé aon fhógraí i nuachtáin nó irisleabhair a dhíorthaítear ón méid sin roimhe seo.

Réamheolaire a Chomhdú
Tabhair faoi deara le do thoil : Ní chuirtear Réamheolaire faoi bhráid an CRO a thuilleadh. Féach le do thoil Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Réamheolaire) IR 380 de 2019 .

Reachtaíocht: Cuid 23 d’Acht na gCuideachtaí 2014
Doiciméid tairisceana a ullmhaíodh le haghaidh tairiscint áitiúil, tairiscint urrús don phobal sa Stát nuair a chuireann an tairiscint teorainn sainráite ar mhéid na comaoine iomlán go dtí níos lú ná €5,000,000 . Cláraítear na doiciméid tairisceana áitiúla seo go díreach leis an CRO ar nó roimh an dáta foilsithe.

Deir alt 1361(4) den Acht “Ní eiseoidh CPT nó thar ceann CPT nó i ndáil le CPT beartaithe aon doiciméad tairisceana a ullmhaítear lena thairiscint go háitiúil mura rud é, ar nó roimh dháta a fhoilsithe, cóip den tairiscint. seachadta chuig Cláraitheoir na gcuideachtaí lena chlárú”. Ní mór Foirm B18a a úsáid chun réamheolaire a chomhdú faoin reachtaíocht seo agus is féidir í a íoslódáil ónár suíomh Gréasáin. (táille comhdaithe €15 )

 

Nasc chuig Leathanach na bhFoirmeacha