Cuireadh tús leis an Acht um Urrúis Rannpháirteacha a Imirce 2019 an 29 Eanáir 2020. Is é seo “Acht chun foráil a dhéanamh, ar mhaithe le leas an phobail, maidir leis an teagmhas go bhféadfaidh córas socraíochta urrús ionadach, atá ag luí le dlí an Aontais Eorpaigh, a bheith ag teastáil, an 30 Márta 2021 nó dá éis, don tsocraíocht urrús. córas ar a dtugtar “CREST” de ghnáth; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.”

Is féidir foirm B90 a chomhlánú maidir le halt 10 den Acht seo agus an gá atá le dearbhú a sholáthar. Tá táille chomhdaithe €15 ar Fhoirm B90 . Is féidir rún speisialta a chomhlánú ar CORE ar fhoirm G1 maidir le halt 4 den Acht. Tá táille comhdaithe de €15 ag baint le rún speisialta.