Ní cheanglaítear ar chuideachta an CRO a chur ar an eolas faoi aistrithe scaireanna ag am an aistrithe. Léireofar an t-aistriú sa chéad tuairisceán bliantúil eile a chomhdóidh an chuideachta.

Ní foirm CRO í an fhoirm aistrithe stoic agus níor cheart í a chomhdú leis an CRO. Ní mór tuairisceán dleachta stampa a chomhdú ar líne leis na Coimisinéirí Ioncaim má tá an fhoirm aistrithe stoic inmhuirir do dhleacht stampa. Le haghaidh faisnéise ar dhleacht stampa agus tuairisceáin dleachta stampa a chomhdú, féach www.revenue.ie .