Is í oifig chláraithe cuideachta an oifig chuig a seolfar comhfhreagras CRO agus gach fógra dlíthiúil foirmiúil a sheolfar chuig an gcuideachta. Féadfaidh an oifig chláraithe a bheith áit ar bith sa Stát.

 

Suíomh Fisiceach

Caithfidh an seoladh a bheith ina shuíomh fisiceach, ní hamháin ina uimhir bhosca oifig an phoist, toisc go bhfuil an ceart ag daoine cuairt a thabhairt ar oifig chláraithe na cuideachta chun cláir agus doiciméid áirithe a iniúchadh agus chun doiciméid a sheachadadh de láimh. Caithfidh litir a sheolfar chuig an gcuideachta ag seoladh a hoifige cláraithe a bheith in ann a bheith seachadta ag An Post.

 

Gníomhaire Oifige Cláraithe (ROA)
Is féidir an oifig chláraithe a chur faoi chúram gníomhaire údaraithe. Ní mór an fhaisnéis gníomhairí údaraithe a chomhlánú ar fhoirm B2 (áit a bhfuil seoladh na hoifige á athrú). Féach alt 50 d’Acht na gCuideachtaí 2014 .

 

Alt 51 d’Acht na gCuideachtaí 2014

Ba chóir a thabhairt faoi deara go meastar de réir dlí go bhfágtar aon doiciméad a fhágtar ag oifig chláraithe na cuideachta nó a sheoltar tríd an bpost chuig an áit atá taifeadta ag an CRO mar chás oifig chláraithe cuideachta nó gur fágadh é ag oifig chláraithe na cuideachta nó gur seoladh é tríd an bpost chuig oifig chláraithe na cuideachta. , d’ainneoin go bhféadfadh athrú a bheith tagtha ar chás a hoifige cláraithe.

 

Oifig Chláraithe á nuashonrú

Tá sé ríthábhachtach go gcoimeádtar oifig chláraithe na cuideachta cothrom le dáta, ionas go bhfaighidh an chuideachta gach comhfhreagras. Cuirtear an oifig chláraithe bhunaidh isteach ar an bhfoirm A1 chun an chuideachta a chorprú. Is féidir an oifig chláraithe a athrú go leictreonach, trí shuíomh Gréasáin CORE , saor in aisce.