Is foirmiúlacht é dlisteanú a éilíonn dlí tíortha áirithe, Éire san áireamh, sular féidir doiciméid sheachtracha a ligean isteach sna dlínsí sin mar fhíordhoiciméid. Is minic a thagann an cheist chun cinn don CRO i gcomhthéacs clárúchán i ndáil le cuideachtaí seachtracha.

Faoi alt 886 d’Acht na gCuideachtaí 2014, beidh dearbhú reachtúil arna dhéanamh in áit iasachta déanta go bailí má chomhlíonann sé na ceanglais atá sonraithe ar an leathanach gréasáin seo a leanas – Dearbhuithe Reachtúla .