Tá oibleagáid faoin dlí ar an gCláraitheoir Úinéireachta Tairbhiúla céannacht úinéirí tairbhiúla a fhíorú chun an Ceathrú Treoir Frith-Sciúradh Airgid de chuid an AE a chomhlíonadh a éilíonn go mbeadh an clár “leordhóthanach, cruinn agus reatha”.

Maidir le húinéirí tairbhiúla nach bhfuil UPSP acu, tá sé socraithe ag an gCláraitheoir gurb í Foirm BEN2 – Dearbhú maidir le Fíorú Céannachta – an modh a úsáidfear chun céannacht an duine a fhíorú.

Tá dhá chuspóir ag BEN2. Cuireann sé ar chumas an Chláraitheora céannacht úinéara thairbhigh nach bhfuil UPSP aige a fhíorú agus is iarratas é ar Uimhir RBO ar féidir a úsáid i ngach comhdú RBO don duine sin amach anseo mura bhfaigheann sé/sí UPSP, agus sa chás sin ní mór an UPSP a úsáid.

Tá an fhoirm inlíonta BEN2 ar fáil faoi láthair le híoslódáil ó shuíomh Gréasáin an RBO ag www.rbo.gov.ie agus ón Tairseach RBO ar féidir rochtain a fháil air trí shuíomh Gréasáin na RBO. Tá an áis chun an BEN2 comhlánaithe a uaslódáil agus iarratas a dhéanamh ar Uimhir RBO BEO ANOIS.

Níl ach BEN2 amháin ag teastáil maidir le gach úinéir tairbhiúil agus a luaithe a bheidh sé seo próiseáilte go rathúil agus Uimhir RBO eisithe ag an gCláraitheoir, is féidir an Uimhir RBO sin a úsáid chun comhduithe úinéireachta tairbhiúla a dhéanamh don duine sin amach anseo.

Éilíonn foirm BEN2 ar an úinéir tairbhiúil ráiteas a shíniú ag rá nach bhfuil uimhir PSP sannta dó/di. Aon eintiteas ábhartha a chuireann iarratas BEN2 isteach ina bhfuil ráiteas den sórt sin agus fios aige go bhfuil sé bréagach, go ndéanann sé cion agus go ndlitear é a ionchúiseamh. Le haghaidh tuilleadh faisnéise tabhair cuairt ar Cheisteanna Coitianta Uimh. 12 ar shuíomh Gréasáin na RBO – https://www.rbo.gov.ie/faqs.html .

  • ● Cinntigh le do thoil go bhfuil an chéad ainm, sloinne agus dáta breithe a iontráladh ar an Tairseach RBO díreach mar an gcéanna leis an eolas ar fhoirm BEN2. Seachas sin féadfar iarratas BEN2 a dhiúltú.
  • ● NÍ theastaíonn lárainmneacha ar fhoirm BEN2 ná ar an Tairseach RBO.
  • ● Ní mór Cuid A den BEN2 a chomhlánú go hiomlán agus Cuid 2 NÓ Cuid 3 sínithe ag an Dearbhóir (an t-úinéir tairbhiúil) agus sínithe agus stampáilte ag an bhfinné (m.sh. an Nótaire Poiblí).
  • ● Ó cuireadh saoráid uaslódála BEN2 beo, tá líon ard foirmeacha BEN2 comhdaithe. Toisc go gcaithfidh gach foirm aonair dul faoi sheiceáil amhairc, féadfaidh sé roinnt laethanta a ghlacadh sula n-eisítear Uimhir RBO. Idir an dá linn, le do thoil ná cuir isteach an dara foirm BEN2 don duine céanna.
  • ● Nuair a bheidh r-phost faighte agat ag rá go bhfuil BEN2 faighte, ní gá aon ghníomh eile a dhéanamh – eiseofar ríomhphost leis an Uimhir RBO nó R-phost Diúltaithe ag míniú an chúis leis an diúltú i gceann cúpla lá. .
  • ● Iarrtar ar láithreoirí a n-Uimhir RBO a chur in iúl do gach úinéir tairbhiúil mar go bhféadfadh sé a bheith ag teastáil uathu chun comhdú leis an RBO do chuideachta eile a d’fhéadfadh a bheith ag baint úsáide as láithreoir eile.

  • ● Tá tuilleadh eolais, Ceisteanna Coitianta agus físeáin ar conas comhdú leis an RBO ar fáil ag www.rbo.gov.ie .
  • ● Mura féidir leat freagra a fháil ar cheist sna CCanna, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig enquiries@rbo.gov.ie .