Forchoimeádann an Cláraitheoir an ceart aon fhaisnéis a chuirtear ar fáil a leasú nó a athrú ag am ar bith.


Bileog Cur síos Íosluchtaigh
Bileog 1 Bileog ar Chorprú Cuideachta Bileog Eolais 1 v8.2 Acht 2014
Bileog 2 Sé rud ba chóir go mbeadh a fhios ag gach stiúrthóir cuideachta maidir le clárú Bileog 2 v9.1
Bileog 4 Táillí Bileog 4 v6.2
Bileog 5 Cuideachtaí Seachtracha Bileog 5 v4.2 Acht 2014
Bileog 6 Comhpháirtíochtaí Teoranta Bileog 6 v3 2014 Acht
Bileog 7 Cinn litreach Bileog 7 v4
Bileog 8 Ainm na Cuideachta a Athrú Bileog Eolais 8.pdf
Bileog 11 Athchóiriú Bileog 11 v2.2
Bileog 14 Clárú Ainmneacha Gnó bileog_14 v.6 2016
Bileog 15 Gníomhaire Comhdaithe Leictreonach Bileog 15 v3.1 Acht 2014
Bileog 16 Rúnaí na Cuideachta Bileog 16 V9.2
Bileog 17 Stiúrthóir Cónaitheach an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch Bileog 17 v3.2 Acht 2014
Bileog 18 Éirí as oifig stiúrthóra/rúnaí i gcás nár chomhdaigh cuideachta B10 Bileog 18 v8 2014 Acht
Bileog 19 Societas Europaea Bileog 19 v2r Acht 2014
Bileog 20 Dearbhuithe Reachtúla Acht 2014 Bileog 20
Bileog 23 Tuairisceáin Bhliantúla agus ráitis airgeadais Bileog Eolais 23 v3.1
Bileog 24 Saghas Cuideachta a Dhíolúine ó Ainm na Cuideachta Bileog 24 v6.2
Bileog 25 Díolúine ceadúnais Alt 24 roimh 1 Márta 2002 Bileog 25 v1.1
Bileog 27 Bileog maidir le Morgáistí Bileog 27 v2.1
Bileog 28 Bileog maidir le Baint Dheonach agus Ainneonach, Timpeallacht Forfheidhmithe Chomhtháite Bileog 28 v1.3 Acht 2014
Bileog 29 Bileog maidir le Cionta agus Acht 2014 Bileog 29 v3
Bileog 35 Bileog maidir le hathchlárú faoi Chuid 20 d’Acht na gCuideachtaí 2014 Bileog 35 v2.1
Bileog 36 Riachtanais do Stiúrthóirí Bileog 36 v2.1
Bileog 37 Bileog maidir le scairchaipiteal agus rúin Bileog 37 v2
Bileog 38 Bileog i dtaobh Leachtuithe , Glacadóireachtaí agus Scrúduithe Bileog 38 v2.1
Bileog 39 Síneadh ama chun Tuairisceán Bliantúil a chomhdú – An Chúirt Dúiche Bileog 39 v1.2