Leagann Acht na gCuideachtaí 2014 an fhreagracht ar an gcuideachta í féin as a tuairisceán bliantúil a sheachadadh in am don CRO.

Mar thoradh air sin, má sheachadtar leathanach sínithe do thuairisceáin bhliantúil go déanach, toisc go mb’fhéidir gur chuir tú sa ghnáthphost é in am trátha, ní shásaíonn sé an ceanglas dlíthiúil an tuairisceán “a sheachadadh” in am.

Má sheachadtar tuairisceán bliantúil go déanach, níl aon rogha ag an CRO maidir le pionóis dhéanacha a chur i bhfeidhm agus maidir le díolúine ó iniúchadh a chailliúint. Mar sin, molann an CRO go n-úsáidfidh tú seirbhís seachadta a fhéadann ráthaíocht a thabhairt go seachadfar do dhoiciméid in am agus a sholáthraíonn cruthúnas seachadta freisin. Tá roinnt soláthraithe a thairgeann an tseirbhís seo (m.sh. Express Post de chuid An Post).

Más ball thú de líonra poist DX is féidir leat seachadadh an chéad lá eile a chinntiú trí úsáid a bhaint as Mearphost Cláraithe DX. Is iad na huimhreacha DX don CRO:

DX 145001 : le haghaidh Oifig an CRO i mBaile Átha Cliath ag Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1
DX 271004 – Ceatharlach 2 : d’Oifig Cheatharlach an CRO ag Bóthar Uí Bhriain, Ceatharlach.

Mar mhalairt air sin, is féidir le láithreoirí seachadadh chuig Bosca Poist an CRO ag: Gloucester Place Lower, Baile Átha Cliath 1.
 

Céimeanna praiticiúla maidir le doiciméid a sheachadadh chuig an CRO:

  • Bain úsáid as seirbhís seachadta a ráthaíonn seachadadh an chéad lá oibre eile agus a sholáthraíonn cruthúnas seachadta.
  • Agus tú ag comhdú go leictreonach, seachain fótachóipeáil nó faicseáil na leathanaigh sínithe mar d’fhéadfadh meath ar an mbarrachóid a bheith mar thoradh air seo agus b’fhéidir nach mbeifear in ann é a scanadh sa CRO.
  • Seachain litreacha fada cumhdaigh – má tá rud éigin tábhachtach ar chóir don CRO a thabhairt faoi deara, aibhsigh i litreacha móra troma é, m.sh. má tá an chuideachta gar do bheith bainte den Chlár, marcáil an litir chlúdaigh “AR AN LIOSTA Bainte den Chlár”.
  • Stáplaigh doiciméid le chéile, go háirithe seiceálacha – ná húsáid gearrthóga páipéir.
  • Ní mór go mbeadh an stampa luacha ceart nó an t-alt ceart ar an gclúdach litreach do litreacha a phostáiltear chuig an CRO. Mura bhfuil, cuirfidh sé moill ar sheachadadh do dhoiciméid. Níl aon áis Saorphoist i bhfeidhm maidir le míreanna a phostáiltear chuig an CRO.