Cumas Dúbailte

Ní féidir le cuideachta stiúrthóra aonair ceanglais áirithe Acht na gCuideachtaí a shásamh trí shíniú an stiúrthóra aonair i gcáil dhéach mar stiúrthóir agus rúnaí araon. Cuireann Alt 134 d’Acht na gCuideachtaí 2014 cosc ​​air seo.

Forálann alt 134 d’Acht 2014
“Tá foráil de—
(a) an tAcht seo;
(b) ionstraim faoi; nó
(c) bunreacht cuideachta,
á cheangal nó á údarú do stiúrthóir nó do stiúrthóir rud a dhéanamh agus ní bheidh an rúnaí sásta trína bheith déanta ag an duine céanna nó ag an duine céanna a bheidh ag gníomhú mar stiúrthóir agus mar rúnaí, nó in ionad an rúnaí araon ”. (béim curtha leis)

Thug Acht na gCuideachtaí 2014 isteach coincheap na gcuideachtaí stiúrthóirí aonair. (Is féidir le cuideachtaí príobháideacha faoi theorainn scaireanna atá cláraithe faoi Chuid 2 d’Acht na gCuideachtaí 2014 a bheith ina gcuideachtaí aonstiúrthóra (cuideachtaí LTD). Éilítear go fóill go mbeadh rúnaí cuideachta ar leith ag na cuideachtaí sin. Caithfidh rúnaí na cuideachta a bheith ina dhuine seachas an t-aon stiúrthóir atá ann cheana féin. Má cheapann an t-aon stiúrthóir cuideachta ar leith chun gníomhú mar rúnaí di, d’fhéadfadh an t-aon stiúrthóir atá i gceist a bheith ina stiúrthóir ar an gcuideachta rúnaíochta sin freisin. Mar sin féin, ní féidir leis/léi doiciméid a shíniú don chéad chuideachta mar rúnaí nuair a éilíonn doiciméad síniú an stiúrthóra agus an rúnaí araon .i. ní féidir le duine síniú mar stiúrthóir agus mar, nó in ionad, an rúnaí araon ar an bhfoirm chéanna. Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil feidhm ag alt 134 d’Acht na gCuideachtaí a sholáthraíonn an riail seo freisin maidir le cuideachtaí a bhfuil beirt stiúrthóirí nó níos mó acu. Tá an cumas ag cuideachtaí duine cláraithe a cheapadh faoi alt 39 d’Acht na gCuideachtaí 2014 chun gníomhú thar ceann na cuideachta (foirm B46).

I measc na bhfoirmeacha suntasacha a éilíonn síniú an stiúrthóra agus an rúnaí araon tá:

Foirm A1 – doiciméad corpraithe na cuideachta agus
Foirm B1 – an tuairisceán bliantúil .

Caithfidh beirt daoine difriúla síniú a dhéanamh ar na foirmeacha. Mar an gcéanna agus mar a luadh thuas, bhainfeadh sé seo le cuideachtaí a mbeadh beirt stiúrthóirí ag síniú ar an bhfoirm B1. Ní féidir le duine amháin mar stiúrthóir an fhoirm chéanna a shíniú leis an rúnaí agus leis an stiúrthóir. Ní mór don dara stiúrthóir síniú freisin.

Má fhaightear foirm A1 nó B1 (nó foirm fhorordaithe ar bith eile a éilíonn síniú an stiúrthóra agus an rúnaí araon le haghaidh deimhnithe) agus na comharthaí aonair céanna leis an stiúrthóir agus leis an rúnaí araon, diúltófar don fhoirm seo agus cuirfear ar ais chuig an láithreoir í.