Tá cuideachtaí áirithe i gcúinsí áirithe díolmhaithe ó ráitis airgeadais a chomhdú lena dtuairisceán bliantúil ach ní mór dóibh tuarascáil iniúchóra a chomhdú

 

Do Chuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta : Féach Cuid 18 d’Acht na gCuideachtaí 2014.
Alt 1220(2)(a) ullmhóidh iniúchóirí reachtúla CLG tuarascáil ar leith do na stiúrthóirí—
(i) go ndeimhníonn sé go ndearna sé iniúchadh ar na ráitis airgeadais reachtúla ábhartha don bhliain airgeadais ábhartha, agus
(ii) go bhfolaíonn sé laistigh di an tuarascáil arna tabhairt do chomhaltaí GCC de bhun alt 391, agus
(b) cóip den tuarascáil arna hullmhú faoi mhír (a) cuirfear i gceangal leis an tuairisceán bliantúil a sheachadfaidh GCC chuig an gCláraitheoir.

 

Do Chuideachtaí Neamhtheoranta : Féach Cuid 19 d’Acht na gCuideachtaí 2014.
Alt 1277 Déanfaidh iniúchóirí reachtúla ULC neamhainmnithe tuarascáil ar leith a ullmhú, agus a thabhairt do stiúrthóirí na cuideachta—

  • (a) a dheimhníonn go ndearna na hiniúchóirí reachtúla iniúchadh ar ráitis airgeadais na cuideachta don bhliain airgeadais iomchuí, agus
  • (b) folaíonn sé laistigh di an tuarascáil a thug siad do chomhaltaí na cuideachta de bhun alt 391 ar na ráitis airgeadais sin.
  • (2) I gcás ina n-ullmhófar tuarascáil de réir fho-alt (1) déanfar cóip den tuarascáil a chomhlíonfaidh na coinníollacha seo a leanas a chur ag gabháil le tuairisceán bliantúil an ULC neamh-ainmnithe—
    • ● (a) más fíorchóip é den bhunchóip ach amháin i gcás na difríochta go mbeidh an síniú nó na sínithe atá ar an mbunchóip, agus aon dáta nó dátaí air, le feiceáil i bhfoirm clóscríofa ar an gcóip, agus
    • ● (b) go mbeidh deimhniú stiúrthóra agus rúnaí an ULC neamhainmnithe ag gabháil leis, ar a bhfuil síniú an stiúrthóra agus an rúnaí i bhfoirm leictreonach nó scríofa, á rá gur cóip dhílis den bhunchóip í an chóip (agus ní gá an ráiteas sin roimhe seo a cháiliú mar gheall ar an difríocht a cheadaítear le mír (a) maidir le foirm sínithe nó dáta).

 

Do Chuideachtaí Gníomhaíochta Ainmnithe : Cuid 16 Acht na gCuideachtaí 2014 .

Faoi Alt 996(2)(a), ullmhóidh iniúchóirí reachtúla an DAC tuarascáil ar leith do na stiúrthóirí—
(i) go ndeimhníonn sé go ndearna siad iniúchadh ar na ráitis airgeadais reachtúla ábhartha don bhliain airgeadais ábhartha; agus
(ii) go bhfolaíonn sé laistigh di an tuarascáil arna tabhairt do chomhaltaí an DAC de bhun alt 391; agus
(b) cóip den tuarascáil arna hullmhú faoi mhír (a) cuirfear i gceangal leis an tuairisceán bliantúil a sheachadfaidh an DAC chuig an gCláraitheoir.