Ní mór tuairisceán bliantúil a chomhlánú ar líne ag úsáid CORE .

Tá 56 lá agat ó dháta do Tuairisceáin Bhliantúil chun do thuairisceán a chomhdú ar líne, lena n-áirítear an leathanach sínithe, ráitis airgeadais agus íocaíocht ar líne a uaslódáil. Is é an táille ghaolmhar chun tuairisceán bliantúil a chomhdú ná €20.
 
Féach freisin, le do thoil, le haghaidh tuilleadh eolais:
Ceanglais maidir le Tuairisceán Bliantúil

Ceisteanna Coitianta Tairseach CORE

Ceisteanna Coitianta maidir le Tuairisceán Bliantúil

Nuair a bheidh sé dlite?

Tá tuairisceán bliantúil dlite laistigh de 56 lá tar éis Dáta Tuairisceáin Bhliantúil na cuideachta.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi seo anseo .

pionóis i gceist as comhdú déanach leis an CRO . Is ar an gcuideachta atá an dualgas comhdú in am, agus ba cheart duit bearta cuí a ghlacadh chun é seo a chinntiú.

 

Sula Tosaigh Tú

 • ● Caithfidh stiúrthóirí do chuideachta do chuntais a fhaomhadh sula ndéanann tú iad a chomhdú. Le treoir a fháil ar na ráitis airgeadais, léigh anseo le do thoil.
 • ● Beidh ainm úsáideora agus pasfhocal uait le haghaidh Core – is féidir leat clárú le haghaidh ceann anseo mura bhfuil ceann agat.
 • ● Is féidir cárta creidmheasa/dochair nó cuntas custaiméara breisithe a úsáid chun an táille chomhdaithe a íoc .

 

Do Thuairisceán Bliantúil a Chomhdú

 • ● Ní mór do Thuairisceán Bliantúil a chomhdú ar líne ag https://core.cro.ie .
 • ● Is féidir tuairisceán bliantúil a chomhdú ar líne freisin trí úsáid a bhaint as pacáiste bogearraí rúnaíochta.
 • ● Tá 56 lá agat ó dháta do Tuairisceáin Bhliantúil chun do thuairisceán a chomhdú ar líne (lena n-áirítear uaslódáil an leathanaigh sínithe, ráitis airgeadais agus íocaíocht).
 • ● Diúltófar go huathoibríoch tuairisceáin bhliantúla mura bhfuil an leathanach sínithe nó an teastas iomlán sínithe nó mura bhfuil ach síniú amháin aige.

Conas a chláraím do CORE Tairseach?

Is féidir leat clárú le haghaidh cuntas anseo: CORE (cro.ie)

 • ● Gheobhaidh tú ríomhphost chuig do sheoladh ríomhphoist chun an cuntas a dhearbhú. Tá nasc fíorúcháin sa ríomhphost seo. Nuair a fhaigheann tú an ríomhphost, cliceáil le do thoil ar an nasc agus gheobhaidh tú mír aníos a thabharfadh le fios go bhfuil do chuntas úsáideora fíoraithe.
 • ● Cliceáil ar an gcnaipe logála isteach sa taispeáint aníos chun logáil isteach.
 • ● Cuir isteach an t-ainm logáil isteach agus an pasfhocal a d’úsáid tú chun an cuntas a chruthú ar dtús agus cliceáil ar an gcnaipe logála isteach.
 • ● Nuair a bheidh tú logáilte isteach go rathúil, taispeánfar do dheais CORE.

 

Cad iad na riachtanais pasfhocail do CORE Portal?

Caithfidh do phasfhocal a bheith idir 8 agus 16 carachtar, agus ceannlitir amháin agus uimhir amháin ar a laghad a bheith ann.

 

Ní féidir liom mo phasfhocal a mheabhrú, conas is féidir liom é a athshocrú?

Ón scáileán Sínigh Isteach, roghnaigh an Pasfhocal Dearmadta? Nasc agus cuir isteach d’Ainm Logáil Isteach. Seolfar ríomhphost láithreach ina mbeidh nasc a ligfidh duit pasfhocal nua a chur isteach.

Murar féidir leat d’ainm logála isteach a mheabhrú, roghnaigh Dearmad ar Ainm Logála isteach? ón scáileán seo. Cuir isteach do sheoladh ríomhphoist agus seolfaimid ríomhphost chugat le liosta na n-úsáideoirí atá cláraithe leis an seoladh sin.

 

Tá iarratas déanta agam ar ríomhphost athshocraithe pasfhocail ach níl ceann faighte agam?

Seiceáil le do thoil go bhfuil:

 • ● Seoladh ríomhphoist bailí isteach le linn clárúcháin.
 • ● Críochnaíodh gach céim den phróiseas clárúcháin.
 • ● Sheiceáil aon bhoscaí turscair/dramhphoist le fáil amach an bhfuil an ríomhphost scagtha.
 • ● Cuir an seoladh ríomhphoist (noreply@cro.ie) le haon liosta scagairí turscair/dramhphoist de sheoltóirí ceadaithe, más gá.

 

Nuair a bheidh an liosta thuas seiceáilte agat, is féidir leat ríomhphost athshocraigh pasfhocal a iarraidh trí ‘Forgot Password?’ a roghnú. ar an scáileán Sign In.

Tá mo chomhad ráitis airgeadais rómhór agus ní uaslódálfar é chuig CORE. Cad is féidir liom a dhéanamh?

Níor cheart go mbeadh comhaid PDF níos mó ná 5 mb. Má tá do chomhad rómhór b’fhéidir smaoineamh ar phictiúir/íomhánna a bhaint de na ráitis airgeadais. Cóipeáil an téacs riachtanach chuig doiciméad próiseála Word nua. Tá roghanna eile ann má úsáidtear Próiseálaithe Focal eile cosúil le CUTEFTP. Cliceáil Comhad, Sábháil Mar PDF ansin Cliceáil ar an gCnaipe Raidió “Íoslaghdaigh Méid” agus “Comhbhrúigh Pictiúir. Cuirfidh Compress Pictures roghanna ar fáil – dá ísle an taifeach a roghnaíonn tú, is lú méid an doiciméid. Cliceáil OK agus Sábháil an Doiciméad mar PDF.

Laghdú ar mhéid na gcuntas pdf.pdf

 

Cén fáth nach féidir liom m’aighneachtaí go léir a fheiceáil i mo Spás Oibre CORE?
Tá roinnt athruithe déanta againn chun CORE a dhéanamh níos éifeachtaí, is é ceann de na hathruithe seo ná líon na ndréachtaí i spás oibre úsáideora a theorannú go dtí na 100 lá deiridh. Mar sin féin, ní scriostar nó ní chailltear aon rud. Más mian le húsáideoir aighneacht a aisghabháil roimh an dáta sin ní gá dó ach uimhir na cuideachta nó uimhir na haighneachta a chur isteach sa bharra cuardaigh díreach os cionn dréachtaí an spáis oibre. Athshlánóidh sé seo rud ar bith thar na 100 lá is déanaí.

 

Cé atá in ann Cuntais mo Chuideachta a Chomhdú?

Is féidir leat do chuntais a chomhdú tú féin. Mar sin féin, roghnóidh go leor cuideachtaí duine gairmiúil mar chuntasóir a úsáid chun gníomhú ar a son.

Ba cheart Foirm B77 a úsáid nuair is mian leat gnólacht a cheapadh mar ghníomhaire comhdaithe leictreonaigh (EFA) do chuideachta. Más EFA nua é seo, cinntigh le do thoil go gcomhdaíonn tú é seo in am trátha roimh dháta dlite do thuairisceáin bhliantúil.

Ba chóir duit a thabhairt faoi deara, fiú má úsáideann tú duine éigin chun comhdú ar do shon, go bhfuil sé de fhreagracht ar na stiúrthóirí a chinntiú go ndéantar na cuntais a chomhdú – agus a chomhdú in am.

 

An féidir le mo Ghníomhaire Ríomhchomhdaithe (EFA) ráitis airgeadais mo chuideachta a dheimhniú?

Is féidir le EFA foirm B1 (tuairisceán bliantúil) a shíniú thar ceann cuideachta a luaithe a bheidh sé/sí údaraithe ag an gcuideachta é sin a dhéanamh ar fhoirm B77. Éilíonn Acht na gCuideachtaí 2014, áfach, go gcaithfidh Stiúrthóir agus Rúnaí na cuideachta na ráitis airgeadais a dheimhniú (sínithe bunaidh).

Mar sin, sa chás go bhfuil an fhoirm B1 á síniú ag EFA, ní mór do Stiúrthóir agus Rúnaí na ráitis airgeadais a dheimhniú ar leithligh agus úsáid á baint as bileog Deimhnithe Ráitis Airgeadais nach mór a cheangal leis an B1 ar líne agus an tuairisceán bliantúil á chomhdú ar CORE.

DEIMHNIÚ do EFAanna a chomhdaíonn Ráitis Airgeadais.pdf

An seolfar mo leathanach Sínithe ar ais go fisiciúil mura bhfuil mo thuairisceán bliantúil comhlíontach?
Níl. I gcás ina bhfuil doiciméid neamhchomhlíonta ní sheolfar ar ais go fisiciúil chuig an Láithreoir iad. Eiseofar ríomhphost chuig an Láithreoir ag cur in iúl dóibh go seoltar a ndoiciméad ar ais agus nach mór dóibh a B1 a chur isteach arís, a ráitis airgeadais a athuaslódáil, leathanach sínithe nua a shíniú agus a uaslódáil agus é a chur faoi bhráid an CRO laistigh de 14 lá.

Ba cheart do Chuideachtaí agus Láithreoirí a chinntiú go gcuireann siad na seoltaí ríomhphoist cearta ar fáil lena chinntiú go gcuirtear ar an eolas iad nuair a sheoltar a ndoiciméid ar ais toisc nach bhfaighidh siad litir nó doiciméid sa phost.

 

Conas is féidir liom pionós comhdaithe a sheachaint?

Tabhaíonn tuairisceáin a chomhdaítear go déanach leis an CRO táille shuntasach um chomhdú déanach . Caillfidh cuideachta freisin incháilitheacht do Dhíolúine Iniúchta don dá bhliain dár gcionn má chomhdaítear an tuairisceán bliantúil go déanach.

Má theastaíonn am breise ó chuideachta chun a tuairisceán a chomhdú, féadfaidh an chuideachta iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt Dúiche nó chuig an Ard-Chúirt.

Ceadaigh go leor ama chun a chinntiú go gcomhdaítear do thuairisceán bliantúil laistigh den spriocdháta. Más stiúrthóir de chuid na cuideachta tú, tá tú freagrach go pearsanta as do chuntais a sheachadadh sula n-imíonn an t-am ceadaithe. Ciallaíonn seachadadh admháil iarbhír ag CRO san fhormáid cheart. Gearrtar pionós go huathoibríoch má chuirtear isteach go déanach é. Ní féidir lamháltais a dhéanamh má bhíonn fadhbanna teicniúla ag an láithreoir ar a thaobh a chuireann cosc ​​ar an aighneacht a chomhdú in am.

 

Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais?
Tá tuilleadh eolais ar fáil mar seo a leanas.

Comhdú ar CORE: https://core.cro.ie

Comhdú trí shuíomh Gréasáin pacáiste bogearraí: Déan teagmháil le do sholáthraí bogearraí

Bosca Poist Cabhrach eB1: eb1@enterprise.gov.ie

ROS (Seirbhís Ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim) https://www.ros.ie