Mar thoradh ar earráidí ar Fhoirm B10 cuirfear an B10 ar ais chuig an láithreoir. Toisc go bpróiseáiltear B10anna in ord an dáta a bhfaightear iad, is é an dáta ath-aighneachta an dáta a gcinntear an t-ordú próiseála. Go hidéalach, ba cheart B10 amháin a úsáid chun gach athrú a tharla ar an dáta áirithe sin a thaifeadadh. Má úsáidtear B10anna iolracha chun imeachtaí aon lae amháin a thaifeadadh, is féidir go mbeidh méideanna níos mó, neamhréireachtaí, leathanaigh deimhniúcháin nó sínithe a uaslódáiltear go mícheart, agus réimsí sínithe a ndearnadh faillí orthu.
Seo a leanas cuid de na hearráidí is minice a aimsítear:
• Ag dearbhú go bhfuil doiciméadú breise ábhartha don B10, ar nós Banna Alt 137 nó iarratas T1.
• Gan seoladh cónaithe an oifigigh a úsáid.
• Seoladh cónaithe neamhiomlán.
• Ainmneacha míchearta oifigeach a gcaithfidh a gcuid sonraí a bheith ag teacht le taifid UPSP nó le dearbhuithe VIF.
• D’fhágfadh athruithe an chuideachta le níos lú ná an t-íosmhéid reachtúil d’oifigigh cuideachta.
• Ní mór scor rúnaí a bheith soiléir, gan tátal a bhaint as, Nuair a bhíonn rúnaí nua á cheapadh ní mór scor an rúnaí roimhe a lua agus go hidéalach ar an B10 céanna.
• Caithfidh an dáta éifeachtach dáta an imeachta atá á shonrú aige a léiriú. Ní féidir dátaí éifeachtúla míchearta a shocrú mar níl aon mheicníocht ann chun dáta éifeachtach mícheart a leasú.
• Níl leathanach deimhnithe (síniú) agus leathanach toilithe sínithe ná dátaithe.
• Dátaí sínithe roimh an dáta éifeachtach.
• Ní scanadh leathanach deimhnithe (síniú) agus leathanach toilithe mar PDF amháin.
• Ábhar nach mbaineann le hábhar a uaslódáil in ionad an deimhnithe (síniú) agus na leathanaigh toilithe.
• leathanach deimhnithe (síniú) uaslódáilte chuig an aighneacht mícheart. Caithfidh na huimhreacha aighneachta ar na leathanaigh aighneachta agus sínithe araon a bheith ag teacht lena chéile.
• Síniú agus Dáta nach bhfuil scríofa go soiléir. Ba cheart go mbeadh na doiciméid ar fáil lena n-iniúchadh agus inléite go soiléir, ní ghlactar le micrea-chlómhéid.
• Ba chóir go mbeadh na dátaí i bhformáid LL/MM/BBBB.
• Níor cheart leathanach deimhnithe (síniú) a choigeartú nó a leasú, níl sé inghlactha codanna foirmeacha a ghearradh agus a ghreamú isteach i ndoiciméad eile. Ní féidir an barrachód ar thaobh an leathanaigh a leasú nó a scriosadh.
• Má bhíonn aighneacht ag brath ar dhoiciméid tacaíochta cuir an doiciméadú sin ar aghaidh chuig an CRO a luaithe is féidir. Ní choinneofar an aighneacht go dtí go dtiocfaidh na doiciméid tacaíochta agus ní eiseofar leideanna. Ba cheart bannaí atá imithe in éag a athnuachan láithreach.