Samhain Buaic-tréimhse comhdaithe
Tá os cionn 52,000 cuideachta ann agus is é 30 Meán Fómhair an dáta tuairisceáin bhliantúil agus spriocdháta comhdaithe an 25 Samhain. Má tá tuairisceán bliantúil á chomhdú agat maidir le ceann de na cuideachtaí seo, iarrtar ort a chinntiú go seachadtar do thuairisceán bliantúil atá comhlánaithe i gceart chuig an CRO in am. Is é an t-aon bhealach chun é seo a dhéanamh ná trí chomhdú ar líne. Tabhair go leor ama le do thoil chun é seo a dhéanamh roimh do spriocdháta sonrach, lena n-áirítear seachadadh an leathanaigh sínithe.

Laethanta Saoire poiblí
TABHAIR FAOI DEARA: Sa chás go dtéann an tréimhse comhdaithe 56 lá in éag ar an Satharn, ar an Domhnach nó ar lá saoire poiblí, cuirtear síneadh leis an tréimhse 56 lá go dtí an chéad lá oibre eile.

Tá ríomhchomhdú Éigeantach
Baineann comhdú leictreonach éigeantach le Tuairisceán Bliantúil agus a ráitis airgeadais ghaolmhara a chur isteach le gach cuideachta Éireannach. Is féidir go bhfaighidh tú rabhadh nó earráid agus tú ag seoladh ríomhphoist ar CORE. Ní chuirfidh rabhaidh cosc ​​ort do thuairisceán bliantúil a chomhdú. Tá na rabhaidh ag cur in iúl duit nach bhfuil an fhaisnéis a chuirtear ar fáil ar an B1 ag teacht le taifid an CRO. Mar sin féin, má fhaigheann tú earráid ní mór é seo a cheartú sular féidir an tuairisceán bliantúil a chur isteach. Ní bheidh cead agat tuairisceán bliantúil a thíolacadh le hearráidí.

Íocaíochtaí Leictreonacha
Chun cur i bhfeidhm PSD2 a éascú, dlí Eorpach a tháinig i bhfeidhm le déanaí chun é a dhéanamh níos sláine do thomhaltóirí íocaíochtaí leictreonacha a dhéanamh ar líne, bhí ar CRO athruithe a dhéanamh ar ár leathanach íocaíochta, trí 6 réimse nua a chur leis. Is eol dúinn go raibh deacrachtaí ag roinnt úsáideoirí Core leis na réimsí nua seo agus go bhfuil siad ag teacht ar earráidí agus iad ag iarraidh íoc ar líne.

Cinntigh le do thoil go líonann tú sonraí sna 6 réimse go léir (Seoladh 1, Seoladh 2, Cathair, Cód Poist, Tír agus Uimhir Theileafóin) chun earráidí a sheachaint agus dul ar aghaidh leis an íocaíocht. Cuirfidh ionchur roinnt carachtar speisialta isteach sna réimsí earráidí agus cuirfidh sé cosc ​​​​ar scáileán iontrála an chárta creidmheasa ó luchtú, mar shampla ní ghlacann an réimse uimhir theileafóin le lúibíní “(“ “)”. Ba cheart aon charachtair neamhaibítreacha/neamhuimhriúla seachas comharthaí athfhriotail agus naisc do na seoltaí a sheachaint.

Is gnách go n-oibríonn na córais ar líne CRO atá ann faoi láthair níos fearr le brabhsálaithe Microsoft Edge nó Google Chrome agus mar sin molaimid do chustaiméirí Microsoft Edge nó Google Chrome a úsáid nuair is féidir agus iad ag ríomhchomhdú.

Má bhíonn fadhbanna agat le ríomhchomhdú, d’fhéadfadh athrú go brabhsálaí gréasáin eile an cheist a réiteach. Bí feasach freisin ar an líon ard úsáideoirí a fhaigheann rochtain ar an gcóras ag an am céanna agus seans go mbeidh ort triail eile a bhaint as.

Mura réitíonn sé seo an cheist, déan teagmháil leis an CRO: Teileafón 00 353 (0) 1 804 5200 nó annualreturns@cro.ie .

Maidir le comhdú leictreonach is féidir leat dul i dteagmháil le Deasc Chabhrach an CRO ag support@cro-helpdesk.cloud.gov.ie .

Seoladh ríomhphoist ceart
Ba cheart do Chuideachtaí agus Láithreoirí a chinntiú go soláthraíonn siad na seoltaí ríomhphoist cearta, ceann a ndéantar monatóireacht rialta air, lena chinntiú go gcuirtear ar an eolas iad nuair a sheoltar a ndoiciméid ar ais toisc nach bhfaigheann siad litir nó doiciméid sa phost a thuilleadh. Ba cheart forálacha a chur i bhfeidhm a chuireann cosc ​​ar ríomhphoist ón CRO dul chuig Turscar nó bac a chur orthu.

Uaslódáil Cuntais
Ní mheastar an B1 (foirm Tuairisceán Bliantúil) a bheith curtha isteach go dtí tar éis na céime íocaíochta agus ní mór í a íoc ar CORE laistigh de 56 lá ó dháta an tuairisceáin bhliantúil. Ní mór na Ráitis Airgeadais agus an leathanach Sínithe mar PDF aonair ar leith a uaslódáil sular féidir íoc as an aighneacht.

Ní mór íocaíocht a bheith ar líne
Is é an táille chomhdaithe do B1 ná €20. Cuimhnigh, má roghnaigh tú íoc le cárta creidmheasa, glacfar an íocaíocht láithreach agus NACH BHFUIL INAISCITHE (mar ní féidir linn sonraí an chárta a stóráil). Más fearr leat íoc trí chuntas custaiméara, ní bhainfear íocaíocht ó do chuntas custaiméara go dtí go bhfaighfear agus go bpróiseálfar an leathanach sínithe. Féach leathanach Oscail Cuntas Custaiméara Ar Líne .

Má chomhdaítear tuairisceán bliantúil go déanach, beidh pionóis chomhdú déanach i bhfeidhm agus, nuair is infheidhme, cailleann an chuideachta freisin a teidlíocht chun díolúine ó iniúchadh a éileamh sa dá bhliain ina dhiaidh sin.

Sealbhóirí cuntais CRO
Ba cheart do shealbhóirí cuntais CRO a chinntiú go bhfuil dóthain airgid ina gcuntas chun an t-idirbheart a chlúdach sula gcuireann siad a gcuid doiciméad isteach.

Leathanach Síniú
Is féidir an fhoirm B1 a shíniú go digiteach trí dheimhniú Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) a úsáid nó is féidir í a shíniú ag úsáid leathanach sínithe. Tá an leathanach sínithe ar fáil ag deireadh na foirme B1 agus ní mór é a chur isteach go leictreonach agus ní mór é a phriontáil, a shíniú agus a uaslódáil chuig CORE chun íocaíocht a cheadú laistigh de na 56 lá. Mura gcuirtear an tuairisceán isteach chuig an CRO in am is féidir pionóis maidir le comhdú déanach a ghearradh agus díolúine ó iniúchadh a chailleadh.

Ón 1 Aibreán 2018, diúltaítear go huathoibríoch do B1anna i gcás nach bhfuil an leathanach sínithe B1 nó an deimhniú foriomlán sínithe, mura bhfuil ach síniú amháin aige nó mura bhfuil na ráitis airgeadais uaslódáilte.

Pointí tábhachtacha le tabhairt faoi deara agus foirm B1 á chomhdú

  • Ní mór an B1 a chur isteach ar líne tráth nach déanaí ná 56 lá tar éis an DTB. Ní chuirtear an B1 isteach go dtí go mbeidh sé íoctha.
  • Má chuirtear B1 isteach laistigh de 56 lá ón DTB, beidh an tuairisceán bliantúil déanach agus tabhóidh an chuideachta pionóis dhéanacha agus caillfidh sí díolúine ó iniúchadh sa dá bhliain ina dhiaidh sin.
  • Ní mór Ráitis Airgeadais a uaslódáil mar PDF amháin sula gcuirtear an tuairisceán isteach.
  • Ní mór an leathanach Sínithe a uaslódáil mar PDF amháin sula gcuirtear an tuairisceán isteach.

Tuilleadh eolais