Chun go bhféadfaidh comhaltaí a gcuideachta a fhoirceannadh go deonach mar Fhoirceannadh Toilteanach Comhaltaí, ní mór dearbhú sócmhainneachta agus rún speisialta a chur isteach. Féach freisin Bileog Uimh. 38 – maidir le Leachtuithe .

Ní mór do thromlach na stiúrthóirí dearbhú a dhéanamh go bhfuil siad den tuairim, tar éis dóibh fiosrúchán iomlán a dhéanamh ar ghnóthaí na cuideachta, go mbeidh an chuideachta in ann a fiacha a íoc ina n-iomláine laistigh de thréimhse nach faide ná 12 mhí ón tús. den fhoirceannadh. Laistigh de 30 lá tar éis an dearbhú sócmhainneachta a dhéanamh, ní mór do na comhaltaí rún speisialta a rith chun leachtaitheoir a fhoirceannadh agus a cheapadh. Ní mór an rún foirceanta a fhógairt san Iris OifigiúilNaisc chuig suíomh Gréasáin seachtrach laistigh de 14 lá tar éis an rún a rith. Ba cheart go luafaí go soiléir sna rúin ainm iomlán agus seoladh an leachtaitheora.

Tá dhá mhodh ann chun Dearbhú Sócmhainneachta a dhréachtú, ceann amháin faoin Nós Imeachta Formheasta Achomair (alt 207/579) agus an ceann eile nuair a cheadaíonn comhdhéanamh na cuideachta é (alt 580).

Tar éis an Nós Imeachta Formheasa Achomair, ní mór an Dearbhú Sócmhainneachta (Foirm E1-SAP) a chur isteach, ní mór rún speisialta chun leachtaitheoir a fhoirceannadh agus a cheapadh (Foirm G1), agus Fógra faoi cheapachán leachtaitheora (Foirm E2), a chur isteach freisin. comhdaithe leis an CRO. Tá táillí comhdaithe €15 an ceann ar fhoirmeacha E1-SAP, E2 agus G1. Ní mór an dearbhú sócmhainneachta a fháil laistigh de 21 lá ó ritheadh ​​an rún

Tá sé an-tábhachtach an Fhoirm E1_SAP a chomhlánú i gceart mar beidh ar an gcuideachta dul chuig an Ard-Chúirt le haghaidh treorach mura bhfuil an dearbhú éifeachtach.

Tar éis Nós Imeachta alt 580, ní mór an Dearbhú Sócmhainneachta (Foirm E1-41) a chur isteach, ní mór gnáthrún chun leachtaitheoir a fhoirceannadh agus a cheapadh (Foirm G2), agus Fógra faoi cheapachán leachtaitheora (Foirm E2) a chur isteach freisin. comhdaithe leis an CRO. Tá táillí comhdaithe €15 an ceann ar Fhoirmeacha E1-41, E2 agus G2. Ní mór an dearbhú sócmhainneachta a fháil laistigh de 14 lá ó ritheadh ​​an rún.

——————————————————–

Foirm E3, cuntas leachtaitheora ar ac(h)uid déileálacha – ní gá má leanann an foirceannadh ar aghaidh ar feadh tréimhse níos lú ná 12 mhí. Mar sin féin, má leanann an foirceannadh ar aghaidh ar feadh tréimhse níos faide, ní mór Foirm E3 a chomhdú don chéad 12 mhí, agus do gach tréimhse, díreach 12 mhí le linn an fhoirceanta. Ní gá Foirm E3 bhreise a chur isteach in aon tréimhse níos lú a chlúdaíonn dáta an chruinnithe deiridh. Tá táille comhdaithe €15 ar Fhoirm E3.

Foirm E4, ráiteas cuntais an leachtaitheora faoi alt 681 – ní gá má leanann an foirceannadh ar feadh tréimhse níos lú ná 12 mhí. Mar sin féin, má leanann an foirceannadh ar aghaidh níos faide, ní mór Foirm E4 a chomhdú don tréimhse tosaigh 12 mhí, agus gach tréimhse sé mhí ina dhiaidh sin, agus aon tréimhse níos lú, suas go dtí dáta deiridh an fhoirceanta (dáta deiridh cruinniú ar Fhoirm E6). Tá táille comhdaithe €15 ar Fhoirm E4.

Ní mór ráiteas cuntais iomlán a chuimsíonn fad an leachtaithe – Foirm E5 a chur in éineacht le Foirm E6, Tuairisceán an chruinnithe deiridh. Tá táillí comhdaithe €15 an ceann ar Fhoirmeacha E6 agus E5. Nasc chuig leathanach na bhFoirmeacha .

3 Mhí tar éis dháta clárúcháin na ndoiciméad deiridh – foirmeacha E5 agus E6, meastar an chuideachta a bheith díscaoilte. Is féidir an díscaoileadh a chur ar neamhní laistigh de 2 bhliain faoi alt 708 d’Acht na gCuideachtaí 2014 . Ní mór cóip den ordú cúirte a sheoladh chuig an CRO (leis an táille comhdaithe €15) agus ansin cuirtear stádas na cuideachta ar ais chuig an Leachtú.