Géaga
Ceanglaítear ar bhrainse sonraí a chur in iúl faoi dhúnadh an bhrainse agus/nó faoi fhoirceannadh na cuideachta, faoi leachtaitheoir a cheapadh, faoi fhoirceannadh leachtaithe, faoi imeachtaí dócmhainneachta, faoi chomhshocraíochtaí, faoi imshocraíochtaí nó faoi aon imeachtaí cosúil leis a bhfuil an chuideachta faoina réir. Ní mór Foirm F14 a sheachadadh chuig an CRO laistigh de 14 lá ó tharlaíonn aon cheann díobh sin.

Nasc le Leathanach na bhFoirmeacha Nasc go Leathanach Táillí