(a) Dearbhuithe Reachtúla arna ndéanamh chun críocha Acht na gCuideachtaí in aon cheann de thíortha Choinbhinsiúin an CE

Tagraíonn sé seo do thíortha atá ina bpáirtithe sa Choinbhinsiún lena ndíothaítear Dlisteanú Doiciméad i mBallstáit na gComhphobal Eorpach an 25 Bealtaine 1987. Síníonn Éire an Coinbhinsiún seo.

Is iad na sínitheoirí eile do Choinbhinsiún an CE ná an Bheilg, an Danmhairg, an Eastóin, an Fhrainc, an Iodáil agus an Laitvia. I gcás go ndéantar dearbhú reachtúil in aon cheann de na dlínsí sin chun críocha Achtanna na gCuideachtaí os comhair duine atá i dteideal daoine a chur faoi mhionn sa dlínse atá i gceist, ní gá aon dlí a dhéanamh. Tá an teorannú aonair ina leith seo le fáil in Airteagal 4 den Choinbhinsiún a fhorálann:

“Má tá amhras tromchúiseach, le cúis mhaith, ar údaráis an Stáit ar ina chríoch ar tugadh an doiciméad ar aird faoi bharántúlacht an tsínithe, faoin gcáil inar ghníomhaigh an duine a shíníonn an doiciméad nó faoi chéannacht an tséala nó an stampa, féadfaidh siad faisnéis a iarraidh go díreach ar údarás lárnach ábhartha an Stáit, arna ainmniú i gcomhréir le hAirteagal 5, as an doiciméad a thagann as.”

Ba cheart iarratais den sórt sin ar fhaisnéis a dhéanamh i gcásanna eisceachtúla amháin agus ní mór dóibh na forais ar a bhfuil siad bunaithe a leagan amach.

Ar ais go leathanach Dearbhuithe Reachtúla .