(d) Dearbhuithe reachtúla arna ndéanamh chun críocha Acht na gCuideachtaí lasmuigh den Stát ach os comhair oifigeach taidhleoireachta nó consalachta de chuid na hÉireann.

Féadfar dearbhú reachtúil faoin Acht um Dhearbhuithe Reachtúla 1938 a dhéanamh lasmuigh den Stát os comhair oifigeach taidhleoireachta nó consalachta de chuid na hÉireann de bhun an Achta Oifigeach Taidhleoireachta agus Consalachta (Soláthar Seirbhísí) 1993 .

Ba cheart dul i dteagmháil ar dtús leis an ambasáid/consalacht Éireannach ábhartha don dlínse atá i gceist má tá tuilleadh eolais ag teastáil ina leith seo. Tá liosta d’ambasáidí/consalachtaí na hÉireann ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Gnóthaí EachtrachaNaisc chuig suíomh Gréasáin seachtrach .

Aire: Tá na nótaí seo i bhfoirm ghinearálta. I gcásanna sonracha, tá sé inmholta dul i dteagmháil le do chomhairleoir gairmiúil féin, ar nós d’aturnae, cuntasóir nó rúnaí cairte. Níl an CRO in ann comhairle a thabhairt maidir le sonraí cáis ar bith. Ní féidir le CRO dearbhú reachtúil a dhéantar in áit lasmuigh den Stát, nach bhfuil déanta de réir fhorálacha alt 886 d’Acht na gCuideachtaí 2014, a ghlacadh lena chlárú. Ba cheart dul i gcomhairle le gairmí mura bhfuil tú cinnte ar bhealach ar bith cén chaoi ar cheart dearbhú reachtúil atá le taisceadh leis an CRO a chomhlánú agus/nó a fhorghníomhú.

Ar ais go leathanach Dearbhuithe Reachtúla .