Nuair a scoireann duine aonair, comhpháirtíocht nó comhlacht corpraithe de ghnó a sheoladh faoi ainm gnó, ba cheart Foirm RBN3 a chomhdú sa CRO laistigh de thrí mhí tar éis don ghnó deireadh a chur leis. Ní bhaineann táille le Foirm RBN3.

Ba cheart an fhoirm a shíniú mar seo a leanas:

  • ● Duine aonair: ag an duine aonair. i gcás bás duine, ionadaí pearsanta an duine nach maireann;
  • ● Comhpháirtíocht: ag gach duine a bhí ina gcomhpháirtithe sa ghnólacht nuair a scoir sé de ghnó a dhéanamh;
  • ● Comhlacht corpraithe: stiúrthóir nó leachtaitheoir.

 

Nasc le Leathanach na bhFoirmeacha Nasc go Leathanach Táillí Nasc le CORE