I bhfoirceannadh creidiúnaithe caithfidh an chuideachta cruinniú de na creidiúnaithe a ghairm. Ní mór fógra deich lá ar a laghad a fháil do na creidiúnaithe agus ní mór a gcruinniú a thionól ar an lá céanna nó an lá tar éis chruinniú na gcomhaltaí ag a bhfuil an rún um fhoirceannadh toilteanach le moladh.

Ní mór fógra an chruinnithe a fhógairt deich lá ar a laghad roimh dháta an chruinnithe, in dhá nuachtán laethúla a scaiptear i gceantar oifig chláraithe na cuideachta. Tá an ceart ag na creidiúnaithe maoirseacht a dhéanamh ar sheoladh an leachtaithe. Féadfaidh na creidiúnaithe coiste iniúchta a cheapadh ag a gcruinniú chun na críche sin. Ní mór na comhaltaí agus na creidiúnaithe a ghairm chuig gach cruinniú a ghlaonn an leachtaitheoir. Ní mór an rún foirceanta, arna rith ag an gcuideachta, a fhógairt san Iris OifigiúilNaisc chuig suíomh Gréasáin seachtrach laistigh de 14 lá tar éis an rún a rith.

I bhfoirceannadh creidiúnaithe, déanfar gnáthrún de chuid na cuideachta chun leachtaitheoir a fhoirceannadh agus a cheapadh (Foirm G2), fógra faoi cheapachán leachtaitheora (Foirm E2) agus rún creidiúnaithe, nó fógra nár ritheadh ​​aon rún ag an gCoimisiún. cruinniú creidiúnaithe, a chomhdú leis an CRO. Ba cheart go luafaí go soiléir sna rúin ainm iomlán agus seoladh an leachtaitheora.

Ní mór don leachtaitheoir cruinnithe de chuid na gcomhaltaí agus na gcreidiúnaithe a ghairm ag deireadh gach bliana, chun cuntas a thabhairt ar ac(h)uid gníomhartha agus a ndéileálacha agus ar sheoladh an fhoirceanta. Ní mór sonraí an chruinnithe a sheachadadh chuig an CRO ar Fhoirm E3.

Foirm E3, cuntas an Leachtaitheora ar ac(h)uid gníomhartha agus déileálacha – ní gá má leanann an foirceannadh ar feadh tréimhse níos lú ná 12 mhí. Mar sin féin, má leanann an foirceannadh ar aghaidh ar feadh tréimhse níos faide, ní mór Foirm E3 a chomhdú don chéad 12 mhí, agus do gach tréimhse 12 mhí go díreach ina dhiaidh sin. Ní gá aon tréimhse níos lú go dtí dáta an chruinnithe deiridh a bheith clúdaithe le foirm E3.

Foirm E4, ráiteas cuntais an leachtaitheora faoi alt 681 – ní gá má leanann an foirceannadh ar feadh tréimhse níos lú ná 12 mhí. Mar sin féin, má leanann an foirceannadh ar aghaidh níos faide, ní mór Foirm E4 a chomhdú don tréimhse tosaigh 12 mhí, agus gach tréimhse sé mhí ina dhiaidh sin, agus aon tréimhse níos lú, suas go dtí dáta deiridh an fhoirceanta (dáta deiridh cruinniú ar Fhoirm E7). Tá táille comhdaithe €15 ar Fhoirm E4.

Cuirtear Foirm E7, Tuairisceán cruinnithe deiridh na mball agus na gcreidiúnaithe isteach ar chríochnú an leachtaithe agus tá ráiteas cuntais iomlán a chuimsíonn fad an leachtaithe (Foirm E5) ag gabháil léi.

Tá táillí comhdaithe €15 an ceann ar Fhoirmeacha E2, E3, E4, G2, E7 agus E5. Nasc chuig Leathanach na bhFoirmeacha

Trí mhí tar éis clárú na ndoiciméad deiridh – Foirm E7 agus Foirm E5, meastar an chuideachta a bheith díscaoilte. Is féidir an díscaoileadh a chur ar neamhní laistigh de 2 bhliain faoi alt 708 d’Acht na gCuideachtaí 2014 . Ní mór cóip den ordú cúirte a sheoladh chuig an CRO (leis an táille chomhdaithe €15) agus ansin cuirtear stádas na cuideachta ar ais chuig an stádas Leachtú.

 

Féach freisin le do thoil : Nasc le Cuardach Daoine Dícháilithe/Srianta .