Is féidir leis an Ard-Chúirt cuideachta a fhoirceannadh ar thionscnamh go príomha ó chomhalta nó creidiúnaí ar bith de chuid na cuideachta. Ceapann an Chúirt an leachtaitheoir agus bíonn sé/sí ina oifigeach de chuid na Cúirte agus oibríonn sé faoina maoirseacht. Faoi Acht na gCuideachtaí 2014, soláthraíonn Cláraitheoir na Cúirte cóip den ordú cúirte chun an chuideachta a fhoirceannadh don Chláraitheoir.

Ní mór achainí a thíolacadh don Chúirt agus nuair a dhéantar ordú foirceanta cuirfidh oifigeach de chuid na Cúirte cóip faoi bhráid an Chláraitheora. Luaitear na himthosca ina bhféadfar cuideachta a fhoirceannadh in alt 569 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

Féadfaidh cuideachta a mheas nach bhfuil sí in ann a fiacha a íoc, faoi alt 570 d’Acht na gCuideachtaí 2014, má tá suim níos mó ná €10,000 dlite don chreidiúnaí agus mura bhfuil éileamh a seirbheáladh ar an gcuideachta ag a hoifig chláraithe comhlíonta laistigh de 21 lá chun sástachta réasúnacha. an chreidiúnaí.

Féadfaidh an chúirt ar an gcuideachta a fhoirceannadh a ordú don leachtaitheoir nós imeachta Foirceannadh Toilteanach na gCreidiúnaithe a leanúint. Ní mór don leachtaitheoir, nuair a cheaptar é/í, fógra faoina c(h)eapachán a fhoilsiú san Iris OifigiúilNaisc chuig suíomh Gréasáin seachtrach . Ní mór cóip d’aon ordú eile ina dhiaidh sin a dhéanann neamhniú nó bac ar fhoirceannadh nó díscaoileadh na cuideachta a sheachadadh freisin lena clárú.

Dá mbeadh an Nós Imeachta Foirceanta Creidiúnaithe i ndiaidh an Nós Imeachta um Fhoirceannadh Creidiúnaithe, chomhdódh leachtaitheoir Cúirte:
Foirm E3, cuntas an Leachtaitheora ar ac(h)uid gníomhartha agus déileálacha – ní gá má leanann an foirceannadh ar feadh tréimhse níos lú ná 12 mhí. Mar sin féin, má leanann an foirceannadh ar aghaidh ar feadh tréimhse níos faide, ní mór Foirm E3 a chomhdú don chéad 12 mhí, agus do gach tréimhse 12 mhí go díreach ina dhiaidh sin. Ní gá aon tréimhse níos lú go dtí dáta an chruinnithe deiridh a bheith clúdaithe le foirm E3.

Foirm E4, ráiteas cuntais an leachtaitheora faoi alt 681 – ní gá má leanann an foirceannadh ar feadh tréimhse níos lú ná 12 mhí. Mar sin féin, má leanann an foirceannadh ar aghaidh níos faide, ní mór Foirm E4 a chomhdú don tréimhse tosaigh 12 mhí, agus gach tréimhse sé mhí ina dhiaidh sin, agus aon tréimhse níos lú, suas go dtí dáta deiridh an fhoirceanta (dáta deiridh cruinniú ar Fhoirm E7). Tá táille comhdaithe €15 ar Fhoirm E4.

Cuirtear Foirm E7, Tuairisceán cruinnithe deiridh na mball agus na gcreidiúnaithe isteach ar chríochnú an leachtaithe agus tá ráiteas cuntais iomlán a chuimsíonn fad an leachtaithe (Foirm E5) ag gabháil léi.

Tá táillí comhdaithe €15 an ceann ar Fhoirmeacha E2, E3, E4, G2, E7 agus E5.

Dá mba rud é, Tar éis Nós Imeachta Cúirte, comhdódh leachtaitheoir Cúirte:
Foirm E3, cuntas an Leachtaitheora ar ac(h)uid gníomhartha agus déileálacha – ní gá má leanann an foirceannadh ar feadh tréimhse níos lú ná 12 mhí. Mar sin féin, má leanann an foirceannadh ar aghaidh ar feadh tréimhse níos faide, ní mór Foirm E3 a chomhdú don chéad 12 mhí, agus do gach tréimhse 12 mhí go díreach ina dhiaidh sin. Ní gá aon tréimhse níos lú go dtí dáta an chruinnithe deiridh a bheith clúdaithe le foirm E3.

Foirm E4, ráiteas cuntais an leachtaitheora faoi alt 681 – ní gá má leanann an foirceannadh ar feadh tréimhse níos lú ná 12 mhí. Mar sin féin, má leanann an foirceannadh ar aghaidh níos faide, ní mór Foirm E4 a chomhdú don tréimhse tosaigh 12 mhí, agus gach tréimhse sé mhí ina dhiaidh sin, agus aon tréimhse níos lú, suas go dtí dáta deiridh an fhoirceanta (dáta deiridh ordú cúirte). Tá táille comhdaithe €15 ar Fhoirm E4.

Ní mór an t-ordú cúirte deiridh a chur isteach ansin agus tá táille comhdaithe €15 ar ordú cúirte. Nasc chuig Leathanach na bhFoirmeacha nua

Má leanann an Nós Imeachta Creidiúnaithe:
Trí mhí tar éis clárú na ndoiciméad deiridh – Foirm E7 agus Foirm E5, meastar an chuideachta a bheith díscaoilte. Is féidir an díscaoileadh a chur ar neamhní laistigh de 2 bhliain faoi alt 708 d’Acht na gCuideachtaí 2014 . Ní mór cóip den ordú cúirte a sheoladh chuig an CRO (leis an táille comhdaithe €15) agus ansin cuirtear stádas na cuideachta ar ais chuig an Leachtú.

Má leanann Nós Imeachta Cúirte:
Tabharfar an foirceannadh chun críche a luaithe a bheidh an t-ordú cúirte chun an chuideachta a dhíscaoileadh agus an Fhoirm E4 deiridh a thaisceadh leis an CRO. Nuair a dhéanann an Chúirt ordú chun cuideachta a dhíscaoileadh, féadfaidh sí a ordú go ndíscaoilfear an chuideachta ón dáta a thíolactar an t-ordú don CRO.

Is féidir an díscaoileadh a chur ar neamhní laistigh de 2 bhliain faoi alt 708 d’Acht na gCuideachtaí 2014 . Ní mór cóip den ordú cúirte a sheoladh chuig an CRO (leis an táille comhdaithe €15) agus ansin cuirtear stádas na cuideachta ar ais chuig an Leachtú.

 

Féach freisin le do thoil : Nasc le Cuardach Daoine Dícháilithe/Srianta .