Annual Report of the Registrar of Companies for 2022 in accordance with section 22 of the Protected Disclosures Act 2014.

This Protected Disclosures Annual Report from the Registrar of Companies covers the period from 1 January 2022 to 31 December 2022.

Under section 22 of the Protected Disclosures Act, 2014 each public body is required to publish an annual report outlining the number of protected disclosures received in the preceding year and the action taken (if any).

The Registrar of Companies received no protected disclosures in 2022. There were no cases on hand from previous years.

 

Tuarascáil Bhliantúil Chláraitheoir na gCuideachtaí do 2022 de réir alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014.

Cuimsíonn an Tuarascáil Bhliantúil um Nochtadh Cosanta ó Chláraitheoir na gCuideachtaí an tréimhse ón 1 Eanáir 2022 go 31 Nollaig 2022.

Faoi alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 éilítear ar gach comhlacht poiblí tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú ag imlíniú líon na nochtaithe cosanta a fuarthas sa bhliain roimhe sin agus an gníomh a rinneadh (más ann).

Ní bhfuair Cláraitheoir na gCuideachtaí aon nochtadh cosanta i 2022. Ní raibh aon chás idir lámha ó bhlianta roimhe seo.

Annual Report of the Registrar of Companies for 2021 in accordance with section 22 of the Protected Disclosures Act 2014

This Protected Disclosures Annual Report from the Registrar of Companies covers the period from 1 January 2021 to 31 December 2021.

Under section 22 of the Protected Disclosures Act, 2014 each public body is required to publish an annual report outlining the number of protected disclosures received in the preceeding year and the action taken (if any).

The Registrar of Companies received no protected disclosures in 2021. There were no cases on hand from previous years.

 

Tuarascáil Bhliantúil Chláraitheoir na gCuideachtaí do 2021 de réir alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014.

Cuimsíonn an Tuarascáil Bhliantúil um Nochtadh Cosanta ó Chláraitheoir na gCuideachtaí an tréimhse ón 1 Eanáir 2021 go 31 Nollaig 2021.

Faoi alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 éilítear ar gach comhlacht poiblí tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú ag imlíniú líon na nochtaithe cosanta a fuarthas sa bhliain roimhe sin agus an gníomh a rinneadh (más ann).

Ní bhfuair Cláraitheoir na gCuideachtaí aon nochtadh cosanta i 2021. Ní raibh aon chás idir lámha ó bhlianta roimhe seo.

Annual Report of the Registrar of Companies for 2020 in accordance with section 22 of the Protected Disclosures Act 2014

This Protected Disclosures Annual Report from the Registrar of Companies covers the period from 1 January 2020 to 31 December 2020.

Under section 22 of the Protected Disclosures Act, 2014 each public body is required to publish an annual report outlining the number of protected disclosures received in the preceeding year and the action taken (if any).

The Registrar of Companies received no protected disclosures in 2020. There were no cases on hand from previous years.

Tuarascáil Bhliantúil Chláraitheoir na gCuideachtaí do 2020 de réir alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014.

Cuimsíonn an Tuarascáil Bhliantúil um Nochtadh Cosanta ó Chláraitheoir na gCuideachtaí an tréimhse ón 1 Eanáir 2020 go 31 Nollaig 2020.

Faoi alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 éilítear ar gach comhlacht poiblí tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú ag imlíniú líon na nochtaithe cosanta a fuarthas sa bhliain roimhe sin agus an gníomh a rinneadh (más ann).

Ní bhfuair Cláraitheoir na gCuideachtaí aon nochtadh cosanta i 2020. Ní raibh aon chás idir lámha ó bhlianta roimhe seo.