Tuarascáil Bhliantúil Chláraitheoir na gCuideachtaí don bhliain 2022 de réir alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014.

Clúdaíonn an Tuarascáil Bhliantúil seo ar Nochtadh Cosanta ó Chláraitheoir na gCuideachtaí an tréimhse ón 1 Eanáir 2022 go dtí an 31 Nollaig 2022.

Faoi alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 ceanglaítear ar gach comhlacht poiblí tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú ina leagtar amach líon na nochtadh cosanta a fuarthas sa bhliain roimhe sin agus an gníomh a rinneadh (más ann).

Ní bhfuair Cláraitheoir na gCuideachtaí aon nochtadh cosanta in 2022. Ní raibh aon chás idir lámha ó bhlianta roimhe sin.

 

Tuarascáil Chláraitheoir na gCuideachtaí do 2022 de réir alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014 .

Cuimsíonn an Tuarascáil Bhliantúil um Nochtadh Cosanta ó Chláraitheoir na gCuideachtaí an tréimhse ón 1 Eanáir 2022 go 31 Nollaig 2022.

Faoi alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 éilítear ar gach comhlacht poiblí tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú ag imlíniú líon na cosanta cosanta a fuarthas sa bhliain roimhe sin agus an gníomh a rinneadh (más ann).

Ní bhfuair Cláraitheoir na gCuideachtaí aon nochtadh cosanta i 2022. Ní raibh aon chás idir lámha ó bhlianta roimhe seo.

Tuarascáil Bhliantúil Chláraitheoir na gCuideachtaí don bhliain 2021 de réir alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014

Clúdaíonn an Tuarascáil Bhliantúil seo ar Nochtadh Cosanta ó Chláraitheoir na gCuideachtaí an tréimhse ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2021.

Faoi alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 ceanglaítear ar gach comhlacht poiblí tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú ina leagtar amach líon na nochtadh cosanta a fuarthas sa bhliain roimhe sin agus an gníomh a rinneadh (más ann).

Ní bhfuair Cláraitheoir na gCuideachtaí aon nochtadh cosanta in 2021. Ní raibh aon chás idir lámha ó bhlianta roimhe sin.

 

Tuarascáil Chláraitheoir na gCuideachtaí do 2021 de réir alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014 .

Cuimsíonn an Tuarascáil Bhliantúil um Nochtadh Cosanta ó Chláraitheoir na gCuideachtaí an tréimhse ón 1 Eanáir 2021 go 31 Nollaig 2021.

Faoi alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 éilítear ar gach comhlacht poiblí tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú ag imlíniú líon na cosanta cosanta a fuarthas sa bhliain roimhe sin agus an gníomh a rinneadh (más ann).

Ní bhfuair Cláraitheoir na gCuideachtaí aon nochtadh cosanta i 2021. Ní raibh aon chás idir lámha ó bhlianta roimhe seo.

Tuarascáil Bhliantúil Chláraitheoir na gCuideachtaí don bhliain 2020 de réir alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014

Clúdaíonn an Tuarascáil Bhliantúil seo ar Nochtadh Cosanta ó Chláraitheoir na gCuideachtaí an tréimhse ón 1 Eanáir 2020 go dtí an 31 Nollaig 2020.

Faoi alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 ceanglaítear ar gach comhlacht poiblí tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú ina leagtar amach líon na nochtadh cosanta a fuarthas sa bhliain roimhe sin agus an gníomh a rinneadh (más ann).

Ní bhfuair Cláraitheoir na gCuideachtaí aon nochtadh cosanta in 2020. Ní raibh aon chás idir lámha ó bhlianta roimhe sin.

Tuarascáil Chláraitheoir na gCuideachtaí do 2020 de réir alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014 .

Cuimsíonn an Tuarascáil Bhliantúil um Nochtadh Cosanta ó Chláraitheoir na gCuideachtaí an tréimhse ón 1 Eanáir 2020 go 31 Nollaig 2020.

Faoi alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 éilítear ar gach comhlacht poiblí tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú ag imlíniú líon na cosanta cosanta a fuarthas sa bhliain roimhe sin agus an gníomh a rinneadh (más ann).

Ní bhfuair Cláraitheoir na gCuideachtaí aon nochtadh cosanta i 2020. Ní raibh aon chás idir lámha ó bhlianta roimhe seo.