De réir ghealltanais an Rialtais laistigh den Chlár don Rialtas trína “foilseofar ar líne gach Ordú Ceannaigh ó Roinn nó gníomhaireacht Rialtais ar feadh níos mó ná €20,000”, foilsíonn an Oifig um Chlárú Cuideachtaí sonraí faoi íocaíochtaí a rinneadh ar earraí agus seirbhísí ar luach €20,000. nó níos mó. Foilsítear an t-eolas seo go ráithiúil i riaráiste agus is féidir í a fháil ach cliceáil ar na naisc a ghabhann leis seo.

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí Rinneadh íocaíochtaí os cionn €20,000 in 2021

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí Rinneadh íocaíochtaí os cionn €20,000 in 2017

Íocaíochtaí Ráithe 1 2017

Íocaíochtaí Ráithe 2 2017

Íocaíochtaí Ráithe 3 2017

Íocaíochtaí Ráithe 4 2017

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí Íocaíochtaí os cionn €20,000 déanta in 2014

Íocaíochtaí Ráithe 1 2014.pdf

Íocaíochtaí Ráithe 2 2014.pdf

Íocaíochtaí Ráithe 3 2014.pdf

Íocaíochtaí Ráithe 4 2014.pdf

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí Íocaíochtaí os cionn €20,000 déanta in 2013

Íocaíochtaí 1 Ráithe 2013

Íocaíochtaí 2ú Ráithe 2013

Íocaíochtaí 3ú Ráithe 2013

Íocaíochtaí 4ú Ráithe 2013