Is í an Oifig um Chlárú Cuideachtaí an stór lárnach d’fhaisnéis reachtúil phoiblí ar chuideachtaí agus ainmneacha gnó na hÉireann.

Feidhmíonn an CRO faoi choimirce na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta .

Forchoimeádann an Cláraitheoir an ceart aon fhaisnéis a chuirtear ar fáil a leasú nó a athrú ag am ar bith.