Sa chás go bhfuil cuideachta corpraithe, go gcláraítear ainm gnó, nó go gcláraítear muirear, eisítear deimhniú don láithreoir.

Is féidir leat Deimhniú Dúblach a fháil freisin le síniú bunaidh.

Logáil isteach le do thoil ar https://core.cro.ie chun teastas a ordú.

Is féidir leat Deimhniú Dúblach a fháil le haghaidh úsáid na hearnála poiblí amháin, go simplí trí sheoladh ríomhphoist agus uimhir ainm na cuideachta/gnó a chur isteach. Nasc leis an Áis Teastais Dhúblaigh . Seoltar an deimhniú dúblach ar ríomhphost i bhformáid PDF.

Eisítear deimhnithe mar dhoiciméid “deimhnithe go digiteach” ó 2016 i leith. Tháinig na Deimhnithe Digiteacha seo in ionad na nDeimhnithe páipéir a cuireadh sa phost chuig láithreoirí. Seoltar na Deimhnithe Digiteacha mar dhoiciméad pdf le ríomhphost chuig an seoladh ríomhphoist a iontráladh sa chuid ‘Sonraí an Láithreora’ den ríomhfhoirm a chuirtear isteach. Éascaíonn sé seo don láithreoir deimhniú a fháil láithreach a luaithe a chláraítear an aighneacht. Maidir le Cuideachtaí Nua, seoltar an doiciméad pdf le ríomhphost chuig an seoladh ríomhphoist ainmnithe ar an bhfoirm A1.

Ní athróidh formáid an Deimhnithe Muirir/Ainm an Ghnó agus tá an t-eolas ar fad atá ar taispeáint ar na Seanteastais pháipéir sna Deimhnithe Digiteacha. Tá síniú an oifigigh a chláraíonn an muirear thar ceann an Chláraitheora le feiceáil ar an Deimhniú Digiteach

Faoi Threoir AE 2003/58 maidir le ceanglais nochtaithe i leith cuideachtaí, ceanglaítear ar CRO cóipeanna leictreonacha de dhoiciméid a sholáthar. De réir an cheanglais seo tá CRO tar éis cóipeanna “deimhnithe go digiteach” de dhoiciméid a thabhairt isteach mar tháirge tríd an áis Cuardach Cuideachta. Tá an chóip den doiciméad atá deimhnithe go digiteach ar fáil mar rogha le ceannach agus aighneacht á roghnú. Tá an costas mar an gcéanna le cóip dheimhnithe láimhe.

Seolfar an doiciméad “deimhnithe go digiteach” chuig custaiméirí mar dhoiciméad pdf. Tá bratach daite ag barr an scáileáin sa doiciméad pdf a dhearbhaíonn go bhfuil sé sínithe go digiteach agus é deimhnithe ag an CRO. Cinntíonn sé seo don fhaighteoir gur doiciméad barántúil é, go dtagann sé ó fhoinse (CRO) atá fíoraithe go neamhspleách, agus nár cuireadh isteach uirthi. Chuir Globalsign, a sholáthraíonn na bogearraí seo, an doiciméad atá deimhnithe go digiteach i gcomparáid leis an gcoibhéis leictreonach chun síniú dúch fliuch nótairí a chur leis. Chun doiciméid atá deimhnithe go digiteach a ordú téigh chuig: http://search.cro.ie/company/

NB. B’fhéidir gur mhian le custaiméirí a sheiceáil go bhfuil formáid “deimhnithe go digiteach” inghlactha ag aon chomhlacht a bhfuil sé ar intinn acu í a chur i láthair.