De réir ár Scéim Foilsithe um Shaoráil Faisnéise, foilsíonn an CRO gach conradh a bronnadh (os cionn €10k le haghaidh TFC agus os cionn €25k le haghaidh conarthaí eile) ar an leathanach seo agus luafar:

  • ● Cibé an bhfuil an dámhachtain ar chonradh aonair nó ar dhámhachtain ó chreat
  • ● Ainm an chonraitheora buaiteach agus seoladh dlíthiúil
  • ● Luach an chonartha (gan CBL san áireamh)
  • ● Cineál conartha (oibreacha, soláthairtí, seirbhísí)
  • ● Dáta Bronnta an Chonartha
  • ● Fad an chonartha i míonna
  • ● Cur síos gairid ar an gconradh

 

Foilsítear tairiscintí ar shuíomh Gréasáin na dtairiscintí leictreonacha .

Gradam: Conradh Aonair
Ainm & Seoladh: Réitigh Chlárlann Fiontair

6378857E, Teach Idirnáisiúnta, 3 Plás Mháistir an Chuain, Baile Átha Cliath 1, IFSC

Luach: €2,066,000
Cineál Conartha: Seirbhísí
Dáta bronnta an Chonartha: 14ú Nollaig 2017
Nasc: https://irl.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicTenders/ViewNotice/199778
Cur síos: Réiteach a sholáthar d’athnuachan córais iomlán do na Cláir go léir a choinníonn an Oifig um Chlárú Cuideachtaí agus Clárlann na gCara-Chumann

Gradam: Conradh Aonair
Ainm & Seoladh: Tico Mail Works, Aonad T8, Ascaill Maple, Páirc Tionscail Stigh Lorgan, Co. Bhaile Átha Cliath.
Luach: €40,000 thar 4 bliana
Cineál Conartha: Seirbhísí
Dáta bronnta an Chonartha: 7ú Feabhra 2017
Fad: 12 mhí leis an rogha síneadh a chur le 36 mí
Cur síos: Litreacha agus fógraí pearsantaithe áirithe ón CRO a phriontáil agus a phostáil chuig cuideachtaí agus a stiúrthóirí agus gníomhairí