Clárú

Foirm Cur síos Páipéar Táille Ar líne
F2 Athruithe ar mheabhrán/ailt cuideachta sheachtrach €15 n / A
F3 Athrú ar na stiúrthóirí/rúnaí/daoine a dhéanann ionadaíocht thar ceann cuideachta sheachtrach/seoladh daoine a bhfuil cónaí orthu sa Stát atá údaraithe chun glacadh le seirbheáil imeachtaí thar ceann na cuideachta nó seoladh na ndaoine a chónaíonn sa Stát atá freagrach as comhlíonadh nó €15 n / A
f4 Athrú ar sheoladh brainse sa Stát. €15 Saor
F7 Doiciméid chuntasaíochta cuideachta sheachtrach a thabhairt ar ais €15 €15
F8/F8a Sonraí muirear ar mhaoin sa Stát a chruthaigh cuideachta atá corpraithe lasmuigh den Stát. (Níl aon táille comhdaithe ag F8b) Comhlánaíonn F8b comhdú F8a. n / A €40
F9 Sonraí muirir a bhfuil maoin sa Stát faighte ag cuideachta atá corpraithe lasmuigh den Stát €40 n / A
F12 Clárú cuideachta sheachtrach – Brainse LEE €60 €50
F13 Clárú cuideachta sheachtrach – Brainse nach bhfuil sa LEE €60 €50
F14 Fógra faoi fhoirceannadh/dúnadh Brainse de chuid cuideachta sheachtrach €15 €15

Cuardach Páipéar Leictreonach
Íomhá de dhoiciméad €2.50 €2.50
Sonraí bunúsacha na cuideachta a phriontáil €3.50 €3.50