Forálann Acht na gCuideachtaí 2014 d’fhoilsiú faisnéise ar líne i Gazette (“CRO Gazette”).

Foilsítear na Irisí gach Céadaoin agus foilsíonn an Cláraitheoir iad, agus áirítear leo na liostaí seo a leanas i bhformáid pdf:

  • Cuideachtaí nua
  • Athrú ainm
  • Tuairisceáin bhliantúla faighte agus cláraithe
  • Leachtuithe
  • Cuideachtaí seachtracha
  • Briseadh as
  • Athchóirithe
  • Cumaisc
  • Doiciméid chláraithe eile

 
Le faisnéis faoi leachtuithe, glacadóireacht agus scrúdaitheoireacht a bheith foilsithe ag an oifigeach cuideachta/cuideachta tabhair cuairt le do thoil ar shuíomh Gréasáin an Iris Oifigiúil .
 
Naisc
Irisí na hOifige um Chlárú Cuideachtaí

Liostaí Bainte den Chlár Cartlainne – 2000-2004