Tá morgáistí/muirir nach bhfuil inchláraithe sa CRO curtha faoi bhráid an CRO cé nach bhfuil aon chuideachta cláraithe in Éirinn nó cuideachta sheachtrach chláraithe ar féidir an muirear a chomhdú chuici. Tá na cúisimh seo curtha faoi bhráid comhad ar a dtugtar an comhad Slavenburg.

 

Acht na gCuideachtaí 2014
Tabhair faoi deara le do thoil: Ón 1 Meitheamh 2015, aisghairtear Achtanna na gCuideachtaí 1963 go 2013 go hiomlán agus cuireadh Acht na gCuideachtaí 2014 ina n-ionad. Tá an file Slavenburg dúnta go buan anois. Ní féidir glacadh ach le muirir a chuirtear isteach i gcoinne cuideachta Éireannach nó sheachtrach atá cláraithe leis an CRO cheana féin.

Tá scanadh déanta ar aighneachtaí ón mbliain 2000 ar aghaidh agus is féidir iad a cheannach ón suíomh Gréasáin trí úsáid a bhaint as an áis Cuardach Aighneachtaí Aonair .

 

Sástacht

Tá raon feidhme Alt 416 d’Acht na gCuideachtaí 2014, a rialaíonn sásamh muirear, teoranta do “muirir chláraithe”. Toisc nach muirir chláraithe iad muirir ar chomhad Slavenburg, níl feidhm ag an nós imeachta maidir le hiontrálacha sásaimh agus scaoileadh maoine ó mhuirear de bhun alt 416 d’Acht na gCuideachtaí 2014 maidir le muirir den sórt sin. Tar éis don Chláraitheoir athbhreithniú a dhéanamh ar an tsaincheist, chinn an Cláraitheoir go bhfuil sé míchuí don CRO glacadh le fógra sásaimh maidir le comhduithe Slavenburg. Dlitear aon fhógraí dá leithéid a fhaightear a chur ar ais chuig an láithreoir.